Prešovská pravoslávna eparchia

Rozlúčka s duchovným otcom Andrejom Zelizňákom

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 27. januára 2015 vo veku 77 rokov odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi duchovný správca cirkevnej obce v Oľšavke mitr. prot. Andrej Zelizňák.

Zádušná svätá liturgia a pohrebné obrady sa konali v piatok 30. januára 2015 v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Oľšavke. Viedol ich Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska spolu s duchovnými svidníckeho, stropkovského a medzilaboreckého arcidekanátu.

Kázňou sa počas pohrebného obradu prihovoril duchovný správca cirkevnej obce v Brusnici prot. Tomáš Paranič. Rozlúčkový príhovor predniesol okresný arcidekan mitr. prot. Ján Sovič. „Prorok Izaiáš hovorí: „Potešujte, potešujte môj ľud" (Iz 40, 1). Otec Andrej celý život ká-zal o ukrižovanom Christovi a vlieval do našich sŕdc nádej, o ktorej hovorí apoštol Pavol: „nebuďte smutní ako tí, ktorí nemajú nádej" (1 Sol 4, 13). Ten istý apoštol povedal, že vie, komu uveril, keď prijal Christa ako svojho Spasiteľa. Nebál sa smrti, čo vyjadril slovami: „Pre mňa žiť je Christos a zomrieť zisk" (Fil 1, 21). Takúto vieru mal i otec Andrej, ktorý nás dnes opúšťa," povedal v príhovore otec Ján.

Na záver sa k rodine i veriacim prihovoril vladyka Rastislav. „Veľkou blahodaťou obdaroval Hospodin otca Andreja, ktorého dnes vyprevádzame. Dobre viem, ako veľmi prosil Boha, aby mohol do poslednej chvíle stáť pred Jeho prestolom, a dnes môžem len potvrdiť, že Boh túto jeho prosbu vyplnil. Do svojho posledného výdychu slúžil, modlil sa a duchovne zdokonaľoval. Hospodin daroval otcovi Andrejovi, ktorý viac než dve tretiny svojho pozemského života stál ako kňaz pred Jeho prestolom, tú česť, že tento Jeho verný služobník odchádza od pozemského prestola pred onen nebeský a z pominuteľného života do večnosti práve dnes, na sviatok troch veľkých svätiteľov – Bazila Veľkého, Jána Zlatoústeho a Gregora Teológa. Prosím všetkých – nezabúdajme na neho vo svojich modlitbách," povedal na záver vladyka.

Telesné ostatky otca Andreja boli uložené do zeme na cintoríne v Oľšavke.

Víčnaja jemú pámjať!


Životopis

Mitr. prot. Andrej Želizňák sa narodil 6. júna 1938 v roľníckej rodine v obci Bodružal v okrese Svidník. Po ukončení ľudovej a strednej školy nastúpil v roku 1955 na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove do jednoročného prípravného kurzu a po jeho absolvovaní nastúpil do 1. ročníka tejto fakulty. Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte úspešne ukončil v roku 1960. 17. novembra 1962 sa oženil s Annou Brenišinovou, s ktorou spolu vychovali štyri deti. 4. decembra 1962 ho preosvietený vladyka Dorotej v eparchiálnej kaplnke v Prešove vysvätil na diakona a potom 9. decembra v tom istom roku v pravoslávnom chráme v Hunkovciach vysvätil na kňaza.
Jeho prvou farnosťou od 17. decembra 1962 bola farnosť v Giraltovciach. Od 1. mája 1965 roku bol ustanovený správcom farnosti Nižná Písaná. Od 1. augusta 1972 bol ustanovený správcom farnosti Oľšavka. Od 1. januára 1973 bol poverený i administráciou farností Vojtovce a Potočky. Od 1. septembra 1973 bol poverený i administráciou farnosti Veľkrop a nakoniec bol ustanovený 10. marca 2007 duchovným správcom len vo farnostiach Oľšavka a Veľkrop, kde pôsobil až do posledného dňa svojho pozemského života.

V duchovenskej činnosti pôsobil nebohý protojerej Andrej 53 rokov. Za svoju prácu vo vinici Christovej bol postupne ocenený právom nosenia nábederníka pri bohoslužbách, právom nosenia zlatého náprsného kríža, titulom protojerej, právom nosenia zlatého kríža s ozdobami a nakoniec právom nosenia mitry.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty