Prešovská pravoslávna eparchia

Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Domov   >   Vyhľadávanie
Prešovská univerzita v Prešove (PU) vstúpila vo utorok 17. septembra 2019 do 23. akademického roka. Podujatie, na ktorom sa zúčastnil aj najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, sprevádzaný prof. ThDr. Milanom Gerkom CSc., sa nieslo v znamení slávnostnej inaugurácie vedenia univerzity a novozvolených dekanov, ako aj ocenenia jej tvorivých pracovníkov a študentov.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnosťou, ktorá sa odohráva v priestoroch Divadla Jonáša Záborského za prítomností takmer 500 hostí z domova i zahraničia. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sa otvorenia 23. akademického roka okrem univerzitných zamestnancov a študentov zúčastnili aj najvyšší akademickí funkcionári slovenských i zahraničných univerzít, vedecko-výskumní partneri, predstavitelia štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy, zástupcovia cirkví a náboženských spoločností, ako aj podnikateľskej sféry.

Úvodná časť slávnosti bola venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka. Ten aktuálny tak univerzita a väčšina fakúlt začne s novým vedením. Od 1. augusta začalo druhé funkčné obdobie novozvoleného rektora prof. Petra Kónyu, ktorý povedie univerzitu spolu s novými prorektormi prof. Gabrielom Paľom, doc. Ivanou Cimermanovou, prof. Kvetoslavou Matlovičovou, doc. Petrom Adamišinom a prof. Janou Burgerovou. Na čelo Filozofickej fakulty PU sa postaví dekanka prof. Beáta Balogová, Gréckokatolíckej teologickej fakulty dekan Mons. Prof. Peter Šturák, Fakulty humanitných a prírodných vied dekanka prof. Jana Poráčová, Pedagogickej fakulty dekanka doc. Iveta Scholtzová. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu povedie dekan doc. Štefan Pružinský a Fakultu zdravotníckych odborov dekanka doc. Štefánia Andraščíková. „Som presvedčený, že sa úspešne zhostia svojej úlohy, dokážu flexibilne reagovať na nové potreby a požiadavky a zabezpečia ďalšie napredovanie svojich fakúlt aj celej univerzity," vyjadril svoje presvedčenie rektor univerzity prof. Peter Kónya, ktorý sa vo svojom príhovore zároveň poďakoval všetkých bývalým dekanom fakúlt.

„Po opätovnom zaujatí rektorského úradu môžem povedať, že sa budem zo všetkých síl snažiť o naplnenie okrídleného stredovekého citátu Vivat, crescat et floreat! Verím, že sa našej univerzite nielen podarí uhájiť jej doterajšiu pozíciu v slovenskom i stredoeurópskom akademickom priestore, ale takisto skvalitniť viaceré stránky jej pôsobenia," uviedol rektor Kónya.

Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 36 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 20 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav, ale tiež 12 študentom za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne výsledky. Cenou rektora boli ocenené aj 2 katedrové webstránky.

Cenu rektora za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu získali prof. ThDr. Alexander Cap, CSc. a PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD. et PhD.

Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia akademickej obce zároveň rektor univerzity udelil Striebornú medailu PU predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD. za rozvoj spolupráce medzi PU a PSK.

Atmosféru akademickej slávnosti prítomným hosťom spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili zástupcovia Pedagogickej fakulty PU.

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať od 16. septembra do 13. decembra 2019. Po nej bude nasledovať skúškové obdobie od 16. decembra 2019 do 7. februára 2020. Vzdelávaciu činnosť zabezpečí celkovo 544 pedagogických zamestnancov.

FOTO

Anna Polačková – hovorkyňa PU v Prešove
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty