Prešovská pravoslávna eparchia

Predvečer sviatku Christovho Narodenia v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Veľkým povečerím a utreňou sa v stredu 6. januára 2017 večer v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského začali slávnostné bohoslužby sviatku Christovho Narodenia. Veľké povečerie spolu s Jeho Blaženosťou arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom slúžil duchovný správca Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Alexander Cap, protodiakon Ján Husár a archidiakon Maxim (Durila).

Po skončení bdenia sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý zaželal všetkým prítomným požehnané sviatky.

„Nech požehnanie Novonarodeného Betlehemského Dieťaťa, Ktoré sa narodilo nie v ľudskom obydlí, ale v jaskyni, Ktoré bolo položené nie do kolísky, ale do jaslí, nech požehnanie Toho, o Ktorom povedal sv. Gregor Teológ, že sa stal chudobným, aby sme my zbohatli, nech Jeho požehnanie spočinie na nás všetkých," povedal vo svojom príhovore vladyka.

Ako zdôraznil, niekedy pre uponáhľanosť svojho života nestíhame vnímať a ďakovať Bohu za Jeho blahodať, ktorú na nás každodenne vylieva. „Zastavme sa aspoň v tieto dni a prežime sviatky Christovho Narodenia v kruhu svojich najbližších. Jedným z najväčších nešťastí dnešnej doby je tzv. kríza rodiny. Rodičia a deti si nevedia na seba nájsť čas. Jední sú v práci, druhí v škole, rodiny prestávajú žiť spoločne. Želám vám prežiť tento sviatočný čas v kruhu rodiny, želám každému, aby v tieto sviatočné dni nezostal sám. Žime všetci ako jedna kresťanská rodina a odvďačme sa tým Bohu za všetkú Jeho lásku," zaželal všetkým vladyka.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU - Foto: Antonín Žižka

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty