Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka nového chrámu sv. proroka Eliáša vo Vyšnej Olšave

Domov   >   Vyhľadávanie
V poslednú tohtoročnú septembrovú nedeľu sa v obci Vyšná Olšava (okr. Stropkov) za účasti duchovných a veriacich z blízkeho i širokého okolia konala posviacka nového pravoslávneho chrámu. Starosta obce Juraj Kasarda privítal arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava tradičným spôsobom – s chlebom a soľou v rukách a vyjadril radosť zo spoločného prežitia duchovnej slávnosti. Pred vstupom do chrámu privítal vladyku i miestny duchovný správca mitr. prot. Mgr. Tomáš Paranič.

Sv. ostatky boli do prestola novoposväteného chrámu uložené v stredu 21. septembra 2022 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Prestol bol následne omytý vodou a vínom s rodostagmou, pomazaný sv. myrom, oblečený, obviazaný a ozdobený drevenou rizou. Slávnostná posviacka bola zavŕšená v nedeľu 25. septembra 2022 pred sv. liturgiou okiadzaním, pokropením sv. vodou a pomazaním stien chrámu sv. myrom.

Sv. liturgiu spoločne s vladykom odslúžili viacerí duchovní z medzilaborecko-stropkovského, svidníckeho a sninského arcidekanátu.

„Otec Tomáš s manželkou, drahí Olšavčania, dnes dokončujeme dielo, na začiatku ktorého málokto veril, že sa ho tak rýchlo a úspešne podarí zavŕšiť. Rozhodli ste sa bez postrannej pomoci v tejto obci postaviť na slávu Božiu a počesť veľkého proroka sv. Eliáša chrám, ktorý dnes posväcujeme. Za patróna, anjela, nebeského ochrancu nového chrámu ste si zvolili toho, ktorý sa nad všetkých ostatných svätých preslávil horlením za Hospodina Boha Všemohúceho. Podľa miery svojich síl ste sa rozhodli nasledovať jeho príklad a plodom vášho horlenia je dnešná slávnostná posviacka," povedal v kázni vladyka Rastislav.

Spomenul tiež udalosť zo života proroka Eliáša, kedy sa v celom Izraeli, Bohom vyvolenom národe, nenašiel nikto, kto by ho prijal a tak ho Boh poslal do pohanského mesta Sarepta k chudobnej žene-vdove.

„Poprosil ju o trochu vody, lebo bolo veľmi horúco a o kúsok chleba, ktorým by sa posilnil. A čo mu hovorí ona? Akože žije Hospodin, tvoj Boh, mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Nazbieram zopár kúskov dreva a pripravím posúch sebe a svojmu synovi. Keď ho zjeme, čaká nás smrť. A čo jej na to odpovedal Eliáš? Choď a urob, ako si povedala. No urob najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi pripravíš potom. Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne a nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď (1 Kráľov 17, 10 – 14). Vám všetkým, ktorí ste sa zachovali presne ako táto úbohá vdova a dali ste svoje posledné na dom Boží na počesť Najvyššieho, nech sa odplatí Hospodin podobným spôsobom – Svojou milosťou a požehnaním," dodal vladyka Rastislav.

Veriacich vyzval, aby pamätali na jednu vec. „Posvätením chrámu sa nič nekončí. Posvätením chrámu sa v duchovnom živote všetko len začína. Tento chrám sa má stať miestom, kde budeme prinášať Bohu svoje radosti i starosti. Z celého srdca vám prajem, aby medzi modlitbami, s ktorými budete do tohto chrámu prichádzať, bolo vždy viac radostných a ďakovných než žalostných," povedal vladyka Rastislav.

V závere sv. liturgie sa k prítomným prihovoril miestny duchovný správca mitr. prot. Mgr. Tomáš Paranič. Pri príležitosti dokončenia výstavby nového chrámu sa poďakoval Bohu za všetky Jeho dobrodenia a pomoc počas posledných dvoch rokov. Slová vďaky adresoval i všetkým zhotoviteľom a veriacim viacerých cirkevných obcí za ich finančné dary. Osobitne sa poďakoval p. Oline Koubovej s vnučkou Alexandrou, rod. Knézlovej, Fedorkovej a Pavlenkovej za ich vklad pri finančných zbierkach na výstavbu chrámu. Isté Bohu známe 11-ročné dievča podarovalo viac ako 1000 eur zo svojich úspor na zakúpenie prestola. Rovnako sa poďakoval i dnes už zosnulým Márii a Jánovi Hajžinovým, ktorí poskytli svoj dom ako náhradné priestory pre vykonávanie bohoslužieb. Skonštatoval, že rozhodnutie začať s výstavbou chrámu nebolo ľahké, ale s Božou pomocou sa im ho podarilo dokončiť a dnes môžu stáť a modliť sa v nádhernom chráme. V závere svojho príhovoru venoval vladykovi Rastislavovi na modlitebnú pamiatku ikonu sv. proroka Eliáša.

Vladyka Rastislav zaželal o. Tomášovi, aby mu „bezodplatné konanie dobra, o ktoré sa usilujete po celý svoj život, vydržalo až do víťazného konca. Je veľkou vecou, že všetko, čo robíte, robíte bez očakávania pochvaly od Boha či ľudí. O to viac vám prajem, aby ste mali ľudské uznanie i Božie požehnanie. Nech vás, vašu telesnú, ale najmä duchovnú rodinu, ktorú ste zoskupili okolo seba, ochraňuje Hospodin. Ako bez biskupa niet cirkevného spoločenstva, ale len zhromaždenie neprávosti, ako bez posväteného prestola niet chrámu, ale len modlitebňa, tak i bez duchovného otca niet cirkevnej obce. On je jej srdcom. Kým bude srdce biť, telo bude žiť – podobne je to i s cirkevnou obcou. Nech vám Hospodin dáva telesné sily i dobré zdravie. A Svojou blahodaťou nech vám pomáha vo všetkom, čo robíte na jeho slávu, po mnoho dobrých rokov," dodal vladyka.

Na posviacke chrámu boli prítomní i prednosta Okresného úradu v Stropkove Peter Harvan s manželkou, starostka obce Brusnica Tatiana Szabóová s manželom, starosta obce Vyšná Olšava Juraj Kasarda s manželkou, ako aj ďalší pozvaní hostia.

Po slávnostných príhovoroch sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty