Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka ikonostasu vo Veľkrope

Domov   >   Vyhľadávanie
Druhá októbrová nedeľa sa niesla vo Veľkrope v znamení radosti. Predovšetkým preto, že sme slávili chrámový sviatok Pokróva presvjatýja Bohoródicy, ale aj preto, že sme netrpezlivo očakávali svojho archijereja, ktorý malú rázovitú dedinku Veľkrop ešte nenavštívil.

Vladyka Rastislav k nám prišiel po Utreni, počas čítania Tretej hodiny. Pred vstupnou bránou ho privítali miestne deti básňou a kvetmi a starosta obce p. Marián Prokopič tradične chlenbom a soľou. Za zvonenia všetkých zvonov prišiel archijerej k dverám chrámu, kde ho privítal správca o. Dušan Skonc a poprosil o blahoslovenie. Počas spievania „Dostójno jésť..." vošiel vladyka do chrámu, kde po vstupných modlitbách a oblečení nasledovalo čítanie Šiestej hodiny. Následne vladyka Rastislav posvätil ikonostas a hneď sa začala archijerejská liturgia. Spolu s vladykom Rastislavom a duchovným správcom cirkevnej obce jerejom Dušanom Skoncom slúžil sv. Liturgiu duchovný správca cirkevných obcí vo Vojtovciach a Potôčkoch prot. Miroslav Župina, duchovný správca cirkevnej obce v Stropkove prot. Pavol Bobák, duchovný správca cirkevnej obce v Ladomirovej jerej Pavol Kačmár, ktorý sa prihovoril krásnou a poučnou kázňou, duchovný správca cirkevných obcí vo Vyšnom a Nižnom Orlíku jerej Slavomír Hudák, ako aj jerodiakon Maxim (Durila).

Na konci liturgie sa vladyka prihovoril k duchovným otcom a veriacim otcovským slovom. Vyzdvihol, že aj keď v tejto farnosti archijerej dlhú dobu nebol, na slúžení to nebolo poznať. Poďakoval sa kantorom za prekrásny spev a na záver udelil členom Rady cirkevnej obce, konkrétne p. Petrovi Bzdiľovi, p. Jánovi Ličkovi a p. Márii Gramatovej pochvalné hramoty ako poďakovanie za ich prácu v prospech Pravoslávnej cirkevnej obce vo Veľkrope. Všetkým poprial veľa Božej blahodate a duchovných síl. Po ňom sa o. Dušan sa poďakoval vladykovi za udelenie hramôt, ako aj otcovské slová, a podaroval mu v mene cirkevnej obce ikonu Pokróva presvjatýja Bohoródicy, patrónky chrámu.

Nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií. Po ňom domáci prichystali pre všetkých hostí pohostenie (trapézu). Slávnostnej sv. Liturgie sa zúčastnilo viac ako sto veriacich z blízkeho a širokého okolia, čo je na tunajšie pomery nezvyčajné. Pre členov rád cirkevných obcí z Veľkropa, Potôčkov, Vojtoviec a Oľšavky, ako aj pre duchovných otcov a vybraných hostí bolo v miestnom kultúrnom dome prichystané pohostenie. Chvíle slávnostného obeda svojím vystúpením spríjemnili aj Zemplínski Heligonkári z Michaloviec.

Chcel by som sa v mene PCO Veľkrop, ako aj v mene svojom poďakovať v prvom rade Hospodu Bohu a v ďalšom kantorom, ako aj bohoslovcom zo Pravoslávneho kňazského seminára Prešovskej univerzity v Prešove za krásny spev. V neposlednom rade patrí vďaka všetkým ľuďom, ktorí boli prítomní na archijerejskej liturgii a pomohli tak vytvoriť nádhernú duchovnú atmosféru. Úprimná vďaka patrí aj menovaným duchovným otcom, na čele so svojím otcom, Jeho Blaženosťou vladykom Rastislavom. A nakoniec ďakujem aj vám, milí moji Veľkropčania, za úžasnú pomoc pri organizácii odpustových slávností. Spasí vás Hóspodi!

Fotogaléria k článku

Zdroj: jerej Dušan Skonc, duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce vo Veľkrope

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty