Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka ikonostasu v Kručove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 25. októbra 2015 zavítal do obce Kručov v stropkovskom okrese Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bola posviacka nového ikonostasu a obloženia – rizy prestola v tamojšom chráme sv. veľkomučenice Paraskevy.

Po privítaní miestnym duchovným správcom jerejom Miroslavom Humeníkom sa za účasti duchovných i množstva veriacich konala samotná posviacka ikonostasu a obloženia prestola.

Spolu s vladykom slávnostnú sv. liturgiu slúžili viacerí duchovní z okolia, ako i bývalí duchovní správcovia tejto cirkevnej obce. Jedným z nich bol i mitr. prot. Mikuláš Petrovka, ktorý v minulosti v Kručove pôsobil, ďalej sa slávnostnej sv. liturgie zúčastnil i prot. Tomáš Paranič, mitr. prot. Juraj Jura, ktorý taktiež pôsobil ako duchovný správca tejto cirkevnej obce, prot. Štefan Šak, prot. Miroslav Župina, prot. Pavol Bobák, archimandrita Serafim (Melnyk), mitr. prot. Ján Sovič, miestny duchovný správca jerej Miroslav Humeník, prot. Rastislav Ignác a jerodiakon Maxim (Durila).

„Radujem sa, že pri príležitosti osláv chrámového sviatku sv. veľkomučenice Paraskevy vo vašej cirkevnej obci vás môžem za vašu horlivú kňazskú službu a prácu odmeniť vysokým cirkevným vyznamenaním – uviesť do hodnosti protojereja. Poznám viacero speváckych cirkevných zborov, ktoré obetavo vediete, i vašu starostlivosť o duchovné stádo, ktoré vám bolo zverené v Kručove, Lomnom a Bžanoch. Želám vám, aby vám hodnosť, ktorú prijímate v dnešný deň, poslúžila ako povzbudenie do ďalšej práce vo vinici Christovej. Aby ste naďalej svedomito, s láskou a sebaobetovaním niesli kňazský kríž na svojej hrudi, na svojich pleciach, ale hlavne vo svojom srdci," povedal vladyka Rastislav počas malého vchodu a o. Miroslava na znak vďaky za jeho doterajšiu prácu vo vinici Pánovej uviedol do hodnosti protojereja. Prítomní to potvrdili trojitým zaspievaním: „Axios – Je hoden!"

Kázňou sa k veriacim prihovoril mitr. prot. Juraj Jura, ktorý si zaspomínal na časy, keď ako novokňaz pred 45 rokmi práve v Kručove začínal svoju kňazskú službu. V kázni vyzdvihol to, že sa veriaci na čele so svojim duchovným otcom pričinili o nádherný ikonostas. „Chrám bez ikon je ako telo bez duše. Chrám a ikony nás duchovne nalaďujú, usmerňujú a pomáhajú nám, keď na nich pozeráme. Tak, ako je pre ľudské ucho určené Božie slovo, tak sú pre ľudské oči určené sväté ikony. Ikony robia z chrámu skutočné nebo na zemi – vďaka nim sa človek v chráme cíti ako v duchovnej škole, ako v duchovnej nemocnici, kde sa vzdeláva a zároveň uzdravuje duchovne i telesne, kde sa vychováva pre večnú spásu," povedal v kázni.

Po skončení sv. liturgie sa k prítomným prihovoril duchovný správca cirkevnej obce prot. Miroslav Humeník, ktorý všetkých a zvlášť vladyku srdečne privítal v chráme sv. Paraskevy. „Radosť je vtedy skutočná, keď ju človek má s kým prežívať. To, čo sa podarilo v tomto chráme, je prejavom lásky ľudí ku chrámu a Tomu, Ktorý je v ňom zvláštnym spôsobom prítomný – Bohu," povedal o. Miroslav. Poďakoval sa tiež vladykovi za udelenie titulu protojereja, ktorý podľa jeho slov nevníma iba ako dar, ale ako záväzok pracovať naďalej na cirkevnom poli. Pri príležitosti sviatku sv. Rastislava vladykovi za seba i všetkých veriacich podaroval ikonu svätých siedmich slovanských Osvietiteľov.

Po ňom sa prihovoril mitr. prot. Mikuláš Petrovka, ktorý si zaspomínal na obdobie prežité v Kručove, kde kedysi pôsobil ako duchovný správca. Podľa jeho slov, pre viacerých duchovných to bola prvá farnosť, na ktorej pôsobili. Poďakoval sa veriacim za všetko, čo urobili v minulosti a robia i dnes.

„Sú cirkevné obce, ktoré som ešte nenavštívil – ale u vás som už tretí raz. Aj to o niečom svedčí. Chcem sa vám poďakovať za srdečné prijatie i spoločné modlitby. V dnešnom Evanjeliu sa hovorilo o ťažkých, ale zároveň veľmi dôležitých veciach. Hovorilo sa o posmrtnom živote a účasti každého z nás. Vaša cirkevná obec dnes bola viacerými kňazmi spomenutá ako ich osobné cvičisko a bojisko, keďže práve tu začínali svoju kňazskú službu. Pre každého z nás je rovnakým cvičiskom a bojiskom náš pozemský život. A práve podľa toho, ako budeme cvičiť a bojovať, akým spôsobom budeme žiť tuná na zemi, taká nás potom čaká i večnosť – na to by sme mali pamätať," povedal vo svojom príhovore vladyka. Vyjadril takisto radosť zo skrášlenia chrámu ikonami, ktoré sú podľa jeho slov „Evanjeliom v obrazoch, ktorému rozumie každý – aj ten, kto sa neučil teológii či svetskej múdrosti".

Na záver vladyka odovzdal viacerým prítomným ďakovné hramoty. Konkrétne pánovi Jánovi Dovičákovi, ktorému poďakoval za jeho nezištnú pomoc v cirkevnej obci i mimo nej, a takisto pánovi Miroslavovi Kosovi, ktorý zhotovil nádherné ikony na novom ikonostase. „Nech Boh požehná vašu prácu a nech vám pomáha ešte mnoho rokov nechávať po sebe prinajmenšom také nádherné ikony, aké ste napísali v tomto chráme," povedal vladyka. Ďalej si ďakovné hramoty z jeho rúk prevzali pán Marián Kasarda, honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Obický v zastúpení, pán Michal Oleárnik, pán František Pčola, pani Margaréta Štefaníková a poslednú hramotu vladyka udelil všetkým pravoslávnym kresťanom cirkevnej obce v Kručove, ktorým zároveň poďakoval za ich obetavú prácu v prospech miestnej cirkevnej obce. „Nech vám Boh požehná vo všetkom, čo robíte a dá vám pevné zdravie," dodal na záver vladyka.

Po skončení sv. liturgie sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty