Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka chrámu v Soboši

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 6. septembra 2015 zavítal do obce Soboš Jeho Blaženosť, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Cieľom jeho návštevy bola posviacka nástenných ikon a exteriéru chrámu svätých Kozmu a Damiána po rekonštrukcii.

Po obrade posvätenia sa začala sv. Liturgia, ktorú spolu s vladykom slúžili miestny duchovný správca archimandrita Serafim (Melnyk), mitr. prot. Ján Sovič, mitr. prot. Peter Humeník, prot. Demeter Paster, prot. Ján Biloruský, prot. Ján Pajkoš, jerej Miroslav Humeník a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa počas svätej liturgie k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý vyjadril význam chrámu a nástenných ikon pre život kresťana. „Drahí moji, viete, kvôli čomu staviame, kvôli čomu očisťujeme tento priestor, prečo posväcujeme naše chrámy? Aby sme sa cez nich očisťovali a posväcovali my sami. Poviete si – sú to kamenné múry, ako nás tie môžu posvätiť? Áno, sú to kamenné múry, ale na nich vidíme prekrásne ikony, a tieto ikony našu myseľ, našu dušu upriamujú k nebeskému Kráľovstvu, kde sú všetci tí, ktorí sú na nich vyobrazení. Mali by sme sa snažiť byť ich napodobňovateľmi – a dal by Boh, aby podobne, ako teraz stojíme medzi ich ikonami v tomto pozemskom chráme, mohli sme raz stáť v ich prítomnosti pred Jeho trónom v nebeskom Kráľovstve. Hospodin vám, drahí Sobošania, daroval veľkú blahodať – doprial vám, aby ste svoju vieru, lásku a nádej v Neho vyjadrili prostredníctvom vybudovania tohto nádherného chrámu. Každý z vás, kto čímkoľvek prispel pri jeho výstavbe, sa zaradil medzi jeho „ktitorov", medzi jeho budovateľov, a kým len bude tento chrám stáť, ustavične sa tu budú za neho prinášať modlitby. Na každej večerni, utreni, liturgii i ďalších bohoslužbách sa vo všetkých našich chrámoch vždy spomínajú jeho dobrodincovia, skrášľovatelia a všetci tí, ktorí do neho prichádzajú s vierou a vstupujú s bázňou. Inak tomu nebude ani u vás v Soboši," povedal v kázni vladyka.

Po skončení sv. Liturgie sa k prítomným prihovoril duchovný správca cirkevnej obce archimandrita Serafim (Melnyk). Vo svojom príhovore sa poďakoval Bohu, vladykovi, duchovným otcom a všetkým tým, ktorí prispeli k rekonštrukcii chrámu i samotnej nástennej maľbe. Zvlášť sa poďakoval ikonopiscom prot. Jánovi Pajkošovi a Mgr. Vasiľovi Lakatovi. Medzi hosťami pozdravil duchovného správcu gréckokatolíckej farnosti v Soboši o. Martina Klimkovského s manželkou, ako i pani starostku obce Soboš Ivanu Ivančovú. Veľké poďakovanie vyjadril rodine Podhajeckej zo Stropkova, ktorí sa postarali o bohaté pohostenie.

Po otcovi Serafimovi sa k prítomným prihovoril niekdajší duchovný správca cirkevnej obce, v súčasnosti dekan a správca cirkevnej obce v Humennom prot. Peter Humeník, ktorý si zaspomínal na roky svojho pôsobenia v Soboši. Veriacim odovzdal srdečný pozdrav od mitr. prot. Milana Gerku, ktorý v tejto cirkevnej obci taktiež v minulosti pôsobil. Na svojho otca Jána, ktorý takisto v Soboši pôsobil, si zaspomínal jeho syn, duchovný správca v Klenovej mitr. prot. Ivan Biloruský. Vyjadril radosť z toho, že môže byť so svojou mamou, mátuškou Annou a rodinou prítomný na tejto slávnosti, v cirkevnej obci, ktorá bola prvou jeho zosnulého otca.

Na záver sa k prítomným prihovoril vladyka Rastislav, ktorý pri príležitosti tohto významného dňa udelil všetkým veriacim cirkevnej obce v Soboši ďakovnú hramotu. Za veriacich ju prevzal otec Serafim. Ďakovnú hramotu vladyka odovzdal i Ing. Danielovi Podhájeckému, ktorému poďakoval za jeho pomoc pri rozvoji cirkevnej obce.

Po skončení svätej liturgie sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Fotogaléria k článku
foto: Antonín Žižka

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty