Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka chrámu po rekonštrukcii vo Svidníku

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 26. júla 2015 zavítal do Svidníka Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Cieľom jeho návštevy bola posviacka exteriéru miestneho chrámu.

Po obrade posvätenia chrámu, počas ktorého vladyka spolu s duchovnými otcami a veriacimi obišiel a pokropil zrekonštruovaný chrám svätenou vodou, sa začala svätá liturgia, ktorú spolu s vladykom slúžili viacerí duchovní svidníckeho a stropkovského arcidekanátu.

Kázňou sa počas svätej liturgie k veriacim prihovoril jerej Miroslav Humeník, ktorý vyzdvihol vonkajšiu nádheru chrámu, ktorá umocňuje duchovnú atmosféru počas bohoslužieb konaných v jeho vnútri. „Je krásne, dobré a správne, keď človek robí dobré skutky. Je ešte krajšie, keď sa zúčastňuje na diele Božom, keď sa podieľa na tom, aby bol Boh oslávený na zemi. Aby aj materiálne veci, ako je chrám či zvonica, ukazovali, že sa tu môžu prísť ľudia pomodliť. Tento chrám je nádherný, ľahko sa v ňom dýcha, modlí, človek pociťuje pokoj, a tento pokoj  - blahodať si chce človek vo svojom srdci udržať čo najdlhšie. Boží chrám je miestom modlitby, ale jestvuje aj iný chrám, chrám Svätého Ducha - a tým je každý z nás, každý človek, ktorý sa tu prišiel pomodliť, lebo vo Svätom Písme sa píše: „Vaše telá sú chrámom Svätého Ducha" (1 Kor 6, 19). Prichádzame do chrámu, aby sme budovali chrám Svätého Ducha. Nie preto, aby sme boli len pozorovateľmi či sympatizantmi, ale preto, aby sme duchovne napredovali. Ako sa hovorí vo Svätom Písme - Božia vôľa je, aby sme poznali jediného pravého Boha, milovali Ho a prichádzali k Nemu ako deti k svojej matke," povedal v kázni o. Miroslav.

Po skončení svätej liturgie sa k prítomným prihovoril duchovný správca cirkevnej obce mitr. prot. Ján Sovič, ktorý sa poďakoval Bohu, vladykovi, duchovným otcom a všetkým prítomným, ktorí prišli, aby spoločne s nimi prežili tento slávnostný deň. Zvlášť sa poďakoval tým, ktorí sa pričinili o vybudovanie chrámu pred 22 rokmi a dnes o jeho rekonštrukciu. Architektonicky návrh novej fasády chrámu vyhotovil Svidníčan Ing. Ján Mikita.

Zároveň pozdravil vzácnych hostí: svidníckeho primátora Ing. Jána Holodňáka, poslanca Prešovského samosprávneho kraja a zástupcu primátora mesta Svidník Petra Pilipa, prednostu Mestského úradu Mgr. Vladimíra Šandalu, viacerých zamestnancov Mestského úradu a ďalších vzácnych hostí.

Pri príležitosti tohto významného dňa vladyka Rastislav odovzdal ďakovné hramoty trom členom speváckeho zboru. Mgr. Ján Fedorko, Mgr. Vasiľ Džmura a Mgr. Vasiľ Lakata v zbore spievajú dvadsať rokov, zúčastňujú sa všetkých pravidelných bohoslužieb, ale aj parastasov či sobášov. Ďakovné hramoty prijali ako prejav vďaky za ich prínos v oblasti duchovného spevu. Vladyka im zároveň zaželal pevné zdravie a ešte veľa síl v ich osobnom a hlavne duchovnom živote.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty