Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie priestorov PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 23. januára 2020 arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav za účasti zamestnancov a študentov PBF PU vykonal Bohojavlenské posvätenie jej priestorov. Na obrade posvätenia a posedení zamestnancov fakulty sa zúčastnil aj prorektor Prešovskej univerzity pre vedu, umenie, šport a akreditáciu prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Po tradičnom posvätení metropolita Rastislav poprial prítomným hojnosť Božej blahodate, pevné zdravie a množstvo úspechov v priebehu roka. Dekan PBF PU doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. vo svojom príhovore poprial všetkým veľa duchovných aj fyzických síl do roka 2020, ktorý bude pre fakultu rokom plným výziev a odhodlaní. Pri bilancovaní predošlého roka nezabudol vyzdvihnúť významné udalosti v živote fakulty a prácu jej zamestnancov. Prorektor Gabriel Paľa poukázal vo svojom príhovore na vážnosť doby a pripomenul potrebu prepojenia teoretizovania s uskutočňovaním. Zároveň v mene univerzity i svojom poprial všetkým veľa pokoja a radosti do nasledujúcej činnosti.
V pondelok 27. januára 2020 metropolita Rastislav vykonal Bohojavlenské posvätenie priestorov úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady.

FOTO

Zdroj: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove


<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty