Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie nových krížov v Čabinách

Domov   >   Vyhľadávanie
19. marca 2017 - v 3. nedeľu Veľkého pôstu - Krestopoklonnú - vladyka Rastislav, metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, navštívil cirkevnú obec Čabiny. Dôvodom bolo posvätenie nového „Raspjátija" na kríži pred chrámom. Autorom ikony je Miroslav Kosa, žijúci a pôsobiaci v Ortuťovej (okr. Bardejov), ktorý sa tomuto zbožnému umeniu učil niekoľko rokov v srbskom Belehrade. Prvú ikonu podľa Tradície napísal sv. evanjelista Lukáš a v podstate nezmeneným štýlom sa ikona píše-maľuje dodnes. Novoposvätené Ukrižovanie je napísané starodávnym byzantským štýlom, svätožiara je z plátkového zlata a zaujímavosťou je zástera, pri ktorej ikonopisec čerpal inšpiráciu z ikony (16. - 17. st.) z drevenej cerkvi zo Zboja, ktorá sa dnes nachádza v Bardejovských kúpeľoch.

Pri tejto príležitosti je potrebné spomenúť, že veriacim z pravoslávnej cirkevnej obce Čabiny záleží na zveľaďovaní krížov ako reálnych symbolov našej spásy. Príkladne sa o ne starajú, čoho dôkazom je i rekonštrukcia ďalšieho z nich, osadeného na pravej strane cesty, necelých 100 m pred značkou obce zo smeru Humenné. Podobne ako kríž pri chráme, i tento bol okrášlený novým „Raspjátijem", teda ikonou Ukrižovaného Christa, a to ešte v novembri minulého roka. Kríž stojí na pozemku rod. Kumičákovcov, ktorí ho pred 53 rokmi postavili a taktiež iniciovali jeho terajšiu opravu. Zverili ju do rúk miestnej znamenitej umelkyni Nadežde Durilovej, ktorá je absolventkou ruskej ikonopiseckej školy v Sergijovom Posade.

Je potrebné vyjadriť vďaku za skutočnosť, že i dnes sú ľudia, ktorí stavajú a starajú sa o kríže a taktiež vyjadriť uznanie obom ikonopiscom za ich námahu a obetu spojenú so reštaurovaním ikony Ukrižovaného Christa na oboch spomínaných miestach. Vďaka nim sú oba kríže nielen formálne zrekonštruované, ale i reálne obohatené skutočnými umeleckými dielami.

mátuška Jana Gubová

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty