Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie nového ikonostasu v Krajnom Čiernom

Domov   >   Vyhľadávanie
Veriaci malebnej obce Krajne Čierno vo svidníckom okrese prežívali po roku opäť veľkú radosť. Minulý rok v júni sa tam konalo posvätenie nového prestola a chrámu, ktorý sa im podarilo postaviť po dva a pol roku usilovnej práce, množstve zbierok, ale najmä s Božím požehnaním. Zasvätili ho rovnako ako i starý drevený chrám sv. Vasiľovi Veľkému. Už pri posviacke chrámu spolu so svojim duchovným otcom vyjadrili nádej, že by boli radi, keby sa im s Božou pomocou podarilo do roka zhotoviť aj ikonostas.

A práve ten prišiel v nedeľu 6. augusta 2017 do ich obce posvätiť Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Sv. archijerejskú liturgiu spolu s ním slúžili duchovný správca cirkevnej obce mitr. prot. Miroslav Babej, mitr. prot. Michal Rošič, prot. Ján Pajkoš, prot. Peter Savčák, prot. Pavol Kačmár, jer. Marián Derco, jer. Slavomír Hudák, jer. Ľuboš Omaska a archidiakon Maxim (Durila).

V kázni, ktorou sa k veriacim prihovoril o. Ján Pajkoš, odzneli slová o dôležitosti viery, bez ktorej by sa miestnym nepodarilo zavŕšiť dielo zhotovenia nového ikonostasu. „Ikonostas nám má sprítomňovať Nebeské Kráľovstvo už tu na zemi, má nás viesť k tomu, aby sme sa pripravovali pre večný život, aby sme sa odpútali od pozemských vecí a vnímali veci Božie. V prvých kresťanských storočiach ikonostasy nejestvovali kvôli veľkému prenasledovaniu. Až s príchodom slobody sa začali budovať veľkolepé chrámy, v ktorých sa objavila priehrada - stena, oddeľujúca oltárnu časť od chrámovej lode. Ikonostasy sa v priebehu storočí vyvíjali a dostávali monumentálny ráz. Vôbec nezáleží na tom, či má ikonostas jeden, dva, alebo tri rady – dôležité je, aká je naša viera, či skutočne veríme tomu, čo je na ňom zobrazené," povedal v kázni o. Ján.

Spev počas slávnostnej sv. liturgie viedli bohoslovci Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a veriaci z obcí Nižná a Vyšná Polianka.

Na záver sv. liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý pozdravil miestneho duchovného správcu mitr. prot. Miroslava Babeja s výročím 30. rokov kňazskej služby a zaželal mu Božie požehnanie a pomoc pri plnení jerejských povinností a spravovaní cirkevných obcí, ktoré mu boli zverené. Ako prejav uznania za úsilie o rozvoj cirkevnej obce odovzdal ďakovné hramoty prot. Jánovi Pajkošovi, protodiak. Jánovi Husárovi, bratovi Tiborovi Verbovi a všetkým dobrodincom, ktorí pomohli pri zhotovení nového ikonostasu.

Následne pozdravil jubilanta jeho bývalý spolužiak mitr. prot. Michal Rosič, ktorý spomenul ich spoločné študentské časy, ako aj to, že sa obaja rozhodli slúžiť Bohu ako kňazi napriek prekážkam, odhováraniu a posmeškom, ktoré boli v tej dobe na dennom poriadku. Ako spomienkový dar venoval o. Miroslavovi mitru.

Nakoniec sa miestny duchovný správca mitr. prot. Miroslav Babej poďakoval všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k zhotoveniu nového ikonostasu a dôstojnému priebehu celej slávnosti.

Starosta obce Ján Vaňko po jeho príhovore pozdravil o. Miroslava, poďakoval sa mu za prácu na poli cirkvi v obci a podaroval mu vecný dar. V mene veriacich vyjadrila duchovnému otcovi slová vďaky členka Rady pravoslávnej cirkevnej obce v Krajnom Čiernom Anna Reváková.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty