Prešovská pravoslávna eparchia

Posvätenie nástenných chrámových ikon vo Vydrani

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 25. novembra 2018 si veriaci v Medzilaborciach-Vydrani pripomenuli 25. výročie posvätenia chrámu. Zároveň v ten deň oslávili chrámový sviatok sv. archanjela Michala a ostatných netelesných Mocností. Slávnostný deň bol umocnený návštevou Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava, ktorý posvätil nové nástenné ikony miestneho chrámu. Slávnostnú sv. liturgiu odslúžil za asistencie viacerých duchovných a miestneho duchovného správcu jer. Jozefa Balberčáka.

Počas malého vchodu na sv. liturgii metropolita Rastislav vyznamenal o. Jozefa hodnosťou protojereja.

Sviatočnou homíliou sa k veriacim prihovoril duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Stakčíne mitr. prot. Ján Gliganič. Spomenul v nej príbeh človeka, ktorý sa z vojny po rokoch vrátil domov a v rodnom meste hľadal ulicu, na ktorej býval a na konci ktorej stál chrám. Nevedel ju nájsť a preto sa pýtal ľudí. Tí mu povedali, že ulica zostala tá istá, len chrám už na nej nestojí, lebo bol zničený. A on sa pýtal: Aký zmysel má cesta, ktorá nevedie do chrámu? Ako povedal o. Ján, cesta, ktorá nevedie do chrámu – na miesto, kde sa môžeme zjednotiť s Christom v Eucharistii – nemá žiadny zmysel.

V závere sv. liturgie pozdravil všetkých prítomných pri príležitosti chrámového sviatku metropolita Rastislav.

„Okrem sviatku sv. archanjela Michala a ostatných netelesných Mocností si v dnešnú nedeľu pripomíname i pamiatku sv. alexandrijského patriarchu Jána Milostivého. Mnoho by sa dalo hovoriť o jeho živote, ale odkaz celého jeho pozemského bytia najlepšie vystihuje jeho prezývka – Milostivý, od „milostýň" – almužien, ktoré po celý svoj život rozdával. Ako alexandrijský patriarcha disponoval hmotným majetkom svojej Cirkvi. Dokázal ho podľa Christových slov ako múdry správca využiť tam, kde bol skutočne potrebný – pri zaopatrení núdznych. Z celého jeho života, o ktorom by sa dalo rozprávať hodiny, mi utkvela v pamäti jedna udalosť, ktorá by mala byť výzvou i pre nás, kresťanov súčasnosti. Raz v nedeľu sa sprevádzaný množstvom kňazov a diakonov ponáhľal do chrámu, kde mal odslúžiť sv. liturgiu. Zastavila ho istá vdova, ktorej ktosi ukrivdil a ona sa mu chcela posťažovať. Začala rozprávať, vylievať svoje srdce a on ju počúval. Tí, ktorí boli okolo neho, ho začali súriť, že sa treba ponáhľať do chrámu, kde majú slúžiť sv. liturgiu. Vdovu odstrkovali, aby ho nezdržiavala. Vtedy sa obrátil ku všetkým klerikom, ktorí ho sprevádzali a povedal im: „Ako môžeme chcieť, aby nás Hospodin vypočul, keď my nechceme nikoho vypočuť?" Na toto by sme mali pamätať všetci, nielen kňazi, ale vskutku všetci kresťania - veď ako často sa na nás niekto obracia so svojou starosťou, problémom, či žiaľom a my mu nielenže nie sme ochotní pomôcť, ale nechceme si ho ani len vypočuť," povedal vladyka.

Miestneho duchovného správcu o. Jozefa Balberčáka pozdravil s prijatím hodnosti protojereja a 10. výročím kňazskej chirotónie, ktorú si pripomenul v tomto roku. S dňom nebeského ochrancu - patróna pozdravil duchovných otcov vo výslužbe – mitr. prot. Michala Hrustiča a mitr. prot. Michala Begu. Vyjadril tiež úprimnú sústrasť duchovnému správcovi Pravoslávnej cirkevnej obce v Sukove o. Miroslavovi Pirchalovi z dôvodu nedávneho usnutia jeho otca prot. Michala Pirchalu. Všetkým pravoslávnym Vydraňčanom a tiež všetkým tým, čo sa pričinili o výstavbu a skrášlenie miestneho chrámu, ako prejav uznania udelil vladyka ďakovné hramoty.

O. Jozef Balberčák vo svojom príhovore spomenul viaceré peripetie, spojené s rozpisom nástenných ikon v miestnom chráme, ale zároveň poďakoval Bohu za Jeho pomoc prostredníctvom ochotných ľudí. „Steny tohto chrámu sme začali rozpisovať pred ôsmimi rokmi v septembri. Pamätám si, keď som navštívil o. Jána Kosteckého, ktorého choroba pripútala na lôžko, ako si s bolesťou v srdci povzdychol, že chrám síce vybudoval, ale rozpísať ho už nestihol. Vtedy som mu povedal, že s Božou pomocou bude raz rozpísaný i chrám vo Vydrani. A dnes, po takmer desiatich rokoch, nastala chvíľa slávnostnej posviacky nového chrámového rozpisu. Chcem sa preto poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, tým, ktorí nám požičali lešenie, ženám, ktoré tu upratovali, bohoslovcom, ktorí sem prichádzali - jednoducho všetkým, ktorí sa o nový chrámový rozpis pričinili. Nech vás všetkých Boh požehná a daruje vám odmenu vo Svojom Nebeskom Kráľovstve," dodal o. Jozef.

Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa uskutočnil sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

FOTO - Autor: Vladimír Husár / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty