Prešovská pravoslávna eparchia

Pomoc pre Ukrajinu

Domov   >   Vyhľadávanie
V súvislosti s dianím na Ukrajine sa aj Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove – eparchiálna rada zapája do pomoci ľuďom postihnutým vojnou.

Zbierky budú organizované v spolupráci s neziskovou organizáciou Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove - eparchiálnou radou - Sv. Nikolaj, n.o. (Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 45731365, DIČ: 2023019636).

Na základe informácií, ktoré máme nie je nateraz potrebné doručovať šatstvo. Prioritne je potrebné vyzbierať:

trvanlivé potraviny (konzervy, suché potraviny, polievky, mlieko sladkosti pre deti a pod.), hygienické potreby, vrátane prípravkov pre deti, hračky, zdravotnícke potreby - obväzy, izotermické fólie, voľnopredajné lieky (od bolesti, na zníženie horúčky, tráviace problémy a pod.), deky, batérie rôznych veľkostí, ručné svietidlá, príp. elektrocentrály a pod.

FINANČNÁ POMOC

Zbierky na pomoc pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine môžete zorganizovať vo svojich cirkevných obciach. Finančné prostriedky je potrebné zasielať na bankové číslo účtu: IBAN SK92 0200 0000 0032 6333 8154. Číslo účtu môžete zverejniť na sociálnej sieti i nástenkách pri chrámoch. Následne bude skompletizovaný zoznam darcov.

UBYTOVANIE

V prípade, ak máte vy alebo veriaci vo vašej cirkevnej obci možnosť ubytovať utečencov z Ukrajiny, je možné sa zaregistrovať na webstránke: https://pomocpreukrajinu.sk/sk, zriadenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde je potrebné zadať bližšie informácie o ubytovaní a kontaktné údaje. Prešovská pravoslávna eparchia poskytne v rámci vlastných možností ubytovanie desiatim deťom, sirotám z Ukrajiny. Umiestňovanie maloletých bez sprievodu koordinuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo vnútra SR tiež zriadilo infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby, môžete ich v prípade potreby odporučiť na tieto tel. čísla: +421513816111 alebo +421259765111.

MATERIÁLNA POMOC

Zbieranie materiálnej pomoci v rámci Prešovskej eparchie bude manažovať nezisková organizácia Sv. Nikolaj, n.o. (Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 45731365, DIČ: 2023019636), ktorej zakladateľom je Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove - eparchiálna rada. Materiálna pomoc sa bude sústreďovať v sídle neziskovej organizácie v Medzilaborciach.

Kontakt: nosvnikolaj@gmail.com/ 0901 750 456

Zároveň vás duchovných a veriacich chceme poprosiť o osobitný pôst a modlitby za mier na Ukrajine.

Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove – eparchiálna rada


<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty