Prešovská pravoslávna eparchia

Polícia upozorňuje na podvodníkov – zneužívajú najmä seniorov

Domov   >   Vyhľadávanie
V súvislosti s čoraz častejšími prípadmi páchania trestných činov na senioroch, najmä pod-vodmi, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove plk. Mgr. Dušan Sabol požiadal jednotlivé cirkvi o pomoc pri ich ochrane, nakoľko tieto osoby patria medzi obzvlášť zraniteľné. Podľa skúseností polície je v prípade informovania veriacich o možných nástrahách najúčinnejšou formou priame ústne podanie, teda oslovenie, upozornenie veriacich kňazmi pri bohoslužbách, poprípade zverejnenie v periodikách, či vyvesenie na výveskách v chrámoch a pod.

Medzi najčastejšie trestné činy páchané na osobách vyššieho veku patria podľa polície podvody, ktorých základom je vylákanie peňazí najmä pod zámienkou:

- odškodnenia osôb pri dopravnej nehode, ktorú mal spôsobiť ich príbuzný, väčšinou syn, alebo vnuk,
- uskutočnenia veľmi výhodného obchodu príbuzným v časovej či finančnej tiesni,
- vrátenia preplatku za energie alebo lieky falošnými zamestnancami elektrárni, sociálnej poisťovne a pod.

Najúčinnejším a najjednoduchším spôsobom ochrany pred takýmito podvodmi je overiť si pravdivosť informácií telefonicky, alebo osobne u svojich príbuzných, nepúšťať cudzích ľudí do bytu, domu, nenechať sa nalákať na vyplatenie preplatku, alebo pomoci v hotovosti, nemeniť ani nevydávať peniaze cudzím ľuďom a pod.

Na preventívnych opatreniach v tejto oblasti sa spolupodieľajú Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje:

Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove:
kpt. Mgr. Igor Olejár, igor.olejar@minv.sk
por. Ing. Daniel Fedaš, daniel.fedas@minv.sk
Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky:
Informačná kancelária pre obete trestných činov Prešov
Okresný úrad, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
+421 51 7082 458
Mgr. Martin Jurica, martin.jurica@minv.sk
PhDr. Mário Bartko, mario.bartko@minv.sk
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty