Prešovská pravoslávna eparchia

Pohreb arcibiskupa olomoucko-brnianskeho Simeona

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 23. marca 2024 v Katedrálnom chráme sv. Gorazda v Olomouci arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spoločne s biskupom šumperským Izaiášom a duchovnými Olomoucko-brnianskej pravoslávnej eparchie vykonali obrad pohrebu arcibiskupa olomoucko-brnianskeho Simeona.

Prítomní boli i arcibiskup pražský a českých krajín Michal a biskup Paisij (Dimitrios Larentzakis) z Budapešti (Maďarský exarchát Ekumenického patriarchátu), ktorý predniesol smútočný pozdrav od ekumenického patriarchu Bartolomeja.

Z Olomouckej arcidiecézy Rímskokatolíckej cirkvi sa prišiel s vladykom Simeonom rozlúčiť Mons. Antonín Basler, pomocný olomoucký biskup.

Na pohrebných obradoch bol prítomný i dekan PBF PU v Prešove doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. a viacerí duchovní z ostatných eparchií našej miestnej Cirkvi. S vladykom sa prišli rozlúčiť i mnohí veriaci z rôznych kútov Česka a Slovenska. Za svojho otca sa spolu s nimi modlila i jediná dcéra Bohdana.

„My kresťania veríme, že Christos – náš Spasiteľ – zvíťazil nad smrťou. Pohreby sú však vždy bolestnou udalosťou pre tých, čo odprevádzajú svojich blízkych na ceste, ktorá sa vo Svätom Písme nazýva cestou celej zeme. Kým pre pozostalých znamená smrť žiaľ a stratu, pre zosnulého je to predovšetkým zmena. Jeho duša sa oddeľuje od tela a my prosíme Pána života, aby mu daroval miesto odpočinku v nádeji, že ho prijme do Svojho náručia a odpustí mu všetky jeho previnenia," zdôraznil vo svojom príhovore v závere obradu metropolita Rastislav.

„Keď sme v prvý deň tohtoročného Veľkého pôstu začínali čítanie Kánonu sv. Andreja Krétskeho, netušili sme, že k slzám skrušenia nad svojou duchovnou nemohúcnosťou sa na druhý deň pripojí i žiaľ nad skonom vysokopreosvieteného vladyku Simeona, ktorého Boh povolal k Sebe vo veku 98. rokov. Doba svätej Štyridsiatnice, v ktorej nás opustil, je obrazom celého jeho pozemského putovania. Veď táto doba nás vždy znova pozýva, aby sme „sami seba i jeden druhého," úplne zverili Christovi prostredníctvom duchovného zápasu a sebazdokonaľovania – a presne o tom bol celý jeho život," skonštatoval vladyka.

Ako ďalej povedal, vladyka Simeon nám po sebe zanecháva nádherný príklad toho, ako je možné život nepremárniť. Štyridsať rokov kňazskej a dvadsať päť rokov biskupskej služby, šesť rokov pôsobenia na bohosloveckej fakulte, celoživotná literárna, prekladateľská a katechetická činnosť – to všetko robí z neho vynikajúceho pokračovateľa misijného diela sv. mučeníka biskupa Gorazda.

„Jeho neúnavný každodenný duchovný zápas, ktorý viedol až do samotného konca, zostáva pre nás výzvou, aby sme nenechali svoj život otráviť kompromismi, ústupkami a polopravdami, ale práve naopak – aby sme ho vždy napájali z bezodnej studnice živých vôd Písma a cirkevnej Tradície. Jeho láskavý úsmev a nesmierna životná múdrosť, o ktorú sa štedro delil so všetkými, čo ho poznali, zostanú pre nás výzvou dať svojmu životu pravý zmysel. Je to totiž jediný spôsob, akým sa dá vyhnúť pocitu obrovskej melanchólie na sklonku životnej cesty, keď si uvedomíme, že nám hrozí, že pred Boha predstúpime s prázdnymi rukami – a pritom stačilo len trocha vôle a odvahy... Ak sa nám to podarí, bude to ten najkrajší spôsob, ako sa vladykovi Simeonovi poďakovať za jeho celoživotné dielo a zároveň, ako si najlepšie uctiť jeho pamiatku. Prosme všetci milosrdného Boha, aby mu daroval večné odpočinutie a príbytok medzi spravodlivými vo Svojom Kráľovstve!," dodal metropolita Rastislav.

Po pohrebných obradoch sa konal rozlúčkový sprievod, počas ktorého bola rakva s telom vladyku Simeona naposledy nesená okolo olomouckého katedrálneho chrámu. Následne boli telesné ostatky vladyku odvezené a uložené do zeme na cintoríne.

FOTO

Život a dielo vladyku Simeona:
https://www.ob-eparchie.cz/2024/03/22/zivot-a-dilo-vladyky-simeona/

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove / www.ob-eparchie.cz

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty