Prešovská pravoslávna eparchia

Pascha Christova v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 28. apríla 2019 odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s duchovnými prešovského Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského Utreňu Vzkriesenia a slávnostnú liturgiu sviatku Paschy.

Vo sviatočnej homílii po tradičnom prečítaní paschálneho Evanjelia v troch jazykoch – gréckom, cirkevnoslovanskom a slovenskom – metropolita Rastislav pripomenul slová sv. apoštola Pavla, ktorý na konci svojho prvého listu korintským kresťanom píše: Ak Christos nevstal z mŕtvych, márne je naše kázanie a márna je aj vaša viera... Ak iba v tomto živote máme nádej v Christovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí! (1Kor 15, 14; 19).

„No Christos opravdivo vstal z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli: lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka i zmŕtvychvstanie: lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Christovi budú všetci oživení!" (1Kor 15, 20-22). Poznáme to na základe osobnej skúsenosti. Nie desiatky, nie tisíce, ale milióny ľudí vo svojom osobnom živote pocítili živú duchovnú prítomnosť a dotyk samotného Christa. No my veríme nielen v Jeho duchovnú prítomnosť, ale aj v Jeho telesné Zmŕtvychvstanie, o ktorom vydali svedectvo Jeho apoštoli, hovoriac o tom, čo na vlastné oči videli a čoho sa ich ruky dotýkali (1Jn 1, 1)," – priblížil v kázni vladyka.

Ako povedal, ak skutočne veríme, že Christos je Syn Boží – Sám Boh, Ktorý sa vtelil, aby spasil svet, potom je ťažšie uveriť v Jeho smrť, než uveriť v Jeho Zmŕtvychvstanie. „Ako mohol Christos zomrieť telom, keď On Sám je Život – ako sa mohol Christos stať čo i len na krátky čas väzňom smrti, keď On Sám je Život neporaziteľný, večný?! Akoby tento paradox – smrť Života – nebol dostatočne ohromujúci, nasledovalo po ňom čosi ešte nepredstaviteľnejšie – Boh zostúpil do pekla. Áno, Christos zostúpil do pekla – podsvetia, miesta, ktoré bolo „temnicou duší" – a aj tam zvestoval Evanjelium. Tak ako nad tými, čo žili na zemi, vyšlo Slnko spravodlivosti, rovnako sa Jeho svetlo rozžiarilo i nad tými, čo boli pod zemou vo tme a tieni smrti. Bohočlovek zostúpil nielen na zem, ale aj „pod zem", aby zjavil pravého Boha všetkým a každému zvestoval Evanjelium spásy. Jeho zostúpenie do pekla sa stalo dôvodom údivu i radosti anjelských mocností a Jeho slávne, víťazné Zmŕtvychvstanie nám darovalo nový život – život bez konca budúceho veku, ktorý očakávame a v ktorý dúfame."

„Christova Cirkev – Jeho telo – všetci my kresťania – žijeme Jeho Zmŕtvychvstaním. Apoštoli, ktorí na vlastné oči uvideli vzkrieseného Christa, za veľmi krátky čas rozšírili kresťanskú vieru po celom vtedajšom civilizovanom svete a pritom nemali čo i len malú časť možností našej doby – žiadne masovokomunikačné médiá ani internet alebo dopravné prostriedky – a predsa ich kázanie zmenilo tvár obývaného sveta a dodnes znie a šíri sa po celom svete. Nielenže kázali Evanjelium o Zmŕtvychvstaní Svojho Pána a Učiteľa – oni s radosťou šli za Neho na muky a smrť, pretože videli Vzkrieseného, vedeli, že je vždy s nimi, cítili, že sú Jeho učeníkmi a priateľmi. Toto hlboké vnútorné svedectvo je k dispozícii kresťanom všetkých čias. Toto je skúsenosť nespočetného množstva ľudí, ktorú títo našli vo svojom kresťanskom živote. Preto napriek všetkým prenasledovaniam Christova cirkev žije a bude existovať až do konca časov. Pôsobí v nej sám Hospodin, znejú v nej Jeho slová, obrátené ku každému z nás: Vôľa Toho, Ktorý ma poslal, je, aby ten, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život – a Ja ho vzkriesim v posledný deň! (Jn 6, 40)," – doplnil v kázni vladyka.

Ako ďalej povedal, ak sa chceme stať skutočnými kresťanmi, musíme sa snažiť žiť vždy v Božej prítomnosti, akoby pred Jeho tvárou. „Máme výnimočnú príležitosť komunikovať s Bohom vo sv. tajinách a v modlitbe. Prečo to pre nás niekedy býva také ťažké? Sv. Otcovia nám dávajú jednu veľmi jednoduchú radu, ktorá je úplne prístupná všetkým: ak sa chceš modliť, nemaj na nikoho ťažké srdce. Odpusť svojmu bratovi – a Hospodin odpustí množstvo tvojich hriechov. Nauč sa vidieť seba takým, akým si - potom ťa slabosti iných ľudí nebudú rozčuľovať. Znášaj slabosti blížnych, keď im je ťažko - pomáhaj im zo srdca, a Hospodin ti daruje Svoju pomoc, silu a trpezlivosť vo všetkých okolnostiach života. V takom prípade bude paschálna radosť vždy v našom srdci. Vtedy nielen slovami, ale aj samotným životom budeme hlásať Christovo Evanjelium – blahozvesť o Zmŕtvychvstaní, k čomu sme všetci kresťania povolaní," – zdôraznil vladyka Rastislav.

Po skončení sv. liturgie v mene prítomných duchovných a veriacich pozdravil metropolitu Rastislava so sviatkom Paschy predstavený Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko. Následne sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

Fotogaléria - Veľký piatok v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove - autor: Antonín Žižka

Fotogaléria - Utreňa Vzkriesenia v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove - autor: Antonín Žižka
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty