Prešovská pravoslávna eparchia

Pápež František sa stretol s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 12. septembra 2021 popoludní sa pápež František stretol v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Predniesol pred nimi príhovor a s každým z nich sa osobne pozdravil. Pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku zastupoval arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

„Drahí členovia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety: ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia na nunciatúre! Som rád, že prvé stretnutie je s vami: je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva. Ďakujem, Vaša Blaženosť, brat Rastislav, za Vašu prítomnosť; ďakujem, drahý biskup Ivan, predseda Ekumenickej rady, za slová, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa prešlo od konfliktu k spoločenstvu. Cesta vašich komunít začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. Potom konečne nastala. Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného," povedal v úvode príhovoru pápež František.

Pred týmto vystríhal podľa jeho slov Dostojevskij v slávnom príbehu Legenda o Veľkom inkvizítorovi.

„Ježiš sa vrátil na zem a uväznili ho. Inkvizítor mu adresuje ostré slová: vznáša proti nemu obžalobu, že dal ľudskej slobode príliš veľkú dôležitosť. Hovorí mu: „Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami, s akýmsi prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a vrodenom rozvratníctve nemôžu ani pochopiť, ktorého sa boja a ľakajú – lebo nikdy nebolo pre človeka a ľudskú spoločnosť nič neznesiteľnejšie ako sloboda!" (Bratia Karamazovovci I., Bratislava 1990, s. 311). A ešte pritvrdzuje, keď dodáva, že ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa niekomu, kto za nich rozhodne, aby mali chlieb a istoty. A tak Ježišovi vyčíta, že sa nechcel stať cisárom, aby zlomil svedomie ľudí a nastolil pokoj silou. Namiesto toho naďalej uprednostnil ľudskú slobodu, kým ľudstvo žiada „chlieb a niečo k tomu". Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi" (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu"," povedal okrem iného vo svojom príhovore pápež František.

V závere sa poďakoval všetkým za prítomnosť a ich cestu. „Mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácne pre kvas Evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uisťujem vás, že si na vás spomeniem v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem," dodal pápež František.

Po ňom sa v mene siedmich členských cirkví a piatich pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku prihovoril jej predseda Ivan Eľko, ktorý je zároveň biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Vyjadril radosť z návštevy pápeža Františka na Slovensku a zaželal mu v mene všetkých dar dobrého telesného zdravia a sily, v Kristovej láske sa obnovujúce pastierske srdce a vedenie Ducha Svätého pre jeho slová, rozhodnutia a postoje.

Celé príhovory si môžete prečítať na týchto odkazoch:

Príhovor pápeža Františka pred členmi Ekumenickej rady cirkví
Príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví na stretnutí s pápežom Františkom

Zdroj: www.tkkbs.sk / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Foto: www.tkkbs.sk / SpC-Vatican
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty