Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy sviatku patróna Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
V pondelok 19. decembra 2016 na sviatok sv. Nikolaja Divotvorcu sa v Detskom domove sv. Nikolaja konali oslavy 22. výročia založenia Detského domova. Bez Boha by sme nemali nič robiť, tak aj tieto oslavy sa začali archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slúžil metropolita Rastislav spolu s duchovnými otcami mitr. prot. Michalom Hrustičom, mitr. prot. Jánom Novákom, mitr. prot. Michalom Švajkom, jerejom Jozefom Balberčákom, jerejom Jaroslavom Gubom a miestnym duchovným správcom jerejom Miroslavom Pavlenkom. Veľkú radosť sme mali z príchodu otcov, ktorí aj napriek tomu, že sa slávnosti konali priamo v deň sviatku sv. Nikolaja, prišli k nám a spolu so svojimi veriacimi nás posilnili a potešili.

Už od rána sa v chráme schádzali ľudia, ku ktorým sa pridali zamestnanci i tí najmenší „domováci". Všetci spoločne na slávnostnej archijerejskej sv. Liturgii priniesli Bohu svoje modlitby a prosili o to, aby na nich spočinula Jeho milosť a požehnanie.

Vladyka Rastislav si v kázni zaspomínal na svoje začiatky, keď pred 13 rokmi začal pôsobiť v Detskom domove ako duchovný. Poukázal na život a postoj patróna domova, sv. Nikolaja. „Mnohé dobré skutky robil tak, aby o nich nikto nevedel. Možno práve preto i po toľkých storočiach od jeho odchodu z tohto sveta, naňho nielen my kresťania, ale celý svet nezabúda. Je pravdou, že na západe z neho spravili Santa Clausa, ktorý so skutočným sv. Nikolajom nemá nič spoločné. Sv. Nikolaj bol ako prísny askéta veľmi chudý, keďže sa mnoho postil, a nikdy nenosil ani červené rúcho (tzv. porfyru), lebo tá bola výsadou byzantských cisárov. Mal okolo seba veľa dobrých ľudí, spolu s ktorými počas svojho života vykonal mnoho dobrého. Jeho odkaz sa usilujete napĺňať aj tu v Detskom domove. Sv. Nikolaj počas svojho života založil množstvo sirotincov, ktorým dnes hovoríme detské domovy. Ani po svojom odchode z tohto sveta však nezabúda na deti, ktoré potrebujú jeho pomoc. Nezabúda na nich nie prostredníctvom vrecúšok plných sladkosti, ale iným spôsobom," povedal v kázni vladyka a rozpovedal príbeh zo života tohto svätca o manželskom páre, ktorý sa plavil loďou po rieke Dneper do Kyjeva. „Stačila chvíľka nepozornosti a do vody spadlo a rieka pohltila ich malé dieťa. Keď sa zúfalí rodičia doplavili do prístavu, užialení z toho, že prišli o svoje milované dieťa, vošli do chrámu. Aký musel byť ich údiv a radosť, keď tam našli svoje dieťa ležať mokré pred ikonou sv. Nikolaja. Práve takýmto spôsobom sv. Nikolaj aj po svojom odchode z tohto sveta pomáha deťom a stará sa o tých, o ktorých sa nedokázali postarať ich rodičia," skonštatoval vladyka.

Na konci sv. liturgie vladyka Rastislav pri príležitosti sviatku pozdravil miestneho duchovného správcu jereja Miroslavom Pavlenkom, ďalej tajomníka úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. Michala Švajka, ktorý má na starosti agendu Detského domova, ako aj samotnú riaditeľku Detského domova PhDr. Dagmar Hučkovú. „Pani riaditeľka, chcel by som sa vám poďakovať, že riadite celý tento kolos zamestnancov a detí, ktoré tu žijú. Nech vás Boh požehnáva a nech vám pomáha nielen dobre riadiť to, čo riadiť treba, ale najmä byť láskavou a trpezlivou „mamou" nielen pre všetky deti, ale aj pre všetkých zamestnancov Detského domova," zaželal riaditeľke vladyka.

Osobitne poďakoval i predsedovi Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petrovi Chudíkovi. Na znak vďaky za dlhodobú pomoc a podporu Detského domova mu v mene všetkých jeho zamestnancov podaroval na modlitebnú pamiatku ikonu sv. Nikolaja, ktorého príklad, ako povedal vladyka, vo svojom živote nasleduje. Po vladykovi sa všetkým prítomným poďakoval i miestny duchovný správca o. Miroslav za ich modlitby a to, že prišli, aby spoločne oslávili tento sviatok.

Tak ako každoročne, po skončení sv. liturgie sa v jedálni Detského domova konal slávnostný program, v ktorom sa so svojim vystúpením predstavili samotné deti z Detského domova. V úvode slávnostnej akadémie sa prihovorila riaditeľka Detského domova PhDr. Dagmar Hučková, ktorá privítala vzácnych hostí, duchovných otcov, primátora mesta, riaditeľov základných a stredných škôl, zástupcov organizácií, s ktorými Detský domov spolupracuje a všetkých priateľov, podporovateľov a známych. Vo svojom príhovore sa im poďakovala za ich podporu a pomoc Detskému domovu.

Po tom, ako sa deti predstavili so svojimi piesňami, básňami a scénkami, im vladyka Rastislav, predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík a primátor Medzilaboriec Ing. Vladislav Višňovský odovzdali darčeky.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU

jerej Miroslav Pavlenko,
duchovný správca kaplnky v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty