Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy menín konštantínopolského patriarchu Bartolomeja

Domov   >   Vyhľadávanie
10. - 11. júna 2018 predstavený Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri Moskovskom patriarcháte archimandrita Serafím (Šemjatovský) z požehnania Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava reprezentoval našu miestnu Cirkev na oslavách menín Jeho Svätosti konštantínopolského patriarchu Bartolomeja.
V predvečer sviatku apoštola Bartolomeja bola v monastieri Valukli v Carihrade odslúžená sviatočná večerňa, po ktorej nasledovala recepcia.

11. júna 2018 sa predstavený Zastupiteľstva modlil na slávnostnej bohoslužbe v Patriaršom chráme sv. veľkomučeníka Georgia vo Fanare. Na bohoslužbe boli prítomní Jeho Svätosť konštantínopolský patriarcha Bartolomej, sprevádzaný biskupmi Ekumenického patriarchátu, predstavitelia štátnej správy Helénskej republiky a ďalší hostia.

Po sv. liturgii konštantínopolský patriarcha Bartolomej prijal archimandritu Serafíma, ktorý ho v mene metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava pozdravil a pri príležitosti jeho menín mu odovzdal dar. Patriarcha Bartolomej vyslovil poďakovanie za pozdrav od metropolitu Rastislava i za to, že vyslal svojho predstaviteľa na tento sviatok.

Po slávnostnom obede, usporiadanom na počesť konštantínopolského patriarchu Bartolomeja, sa predstavený Zastupiteľstva vrátil do Moskvy.

FOTO

Zdroj: pccs.ru

Preklad: jeromonach Alexander (Haluška) 
tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej Cirkvi českých krajín a Slovenska v Moskve

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty