Prešovská pravoslávna eparchia

Oslavy 460. výročia prvej písomnej zmienky o obci Výrava

Domov   >   Vyhľadávanie
„Ťažko sa mi o tom hovorí, ale táto cirkevná obec a chrám si dnes pripomína okrem 460. výročia prvej písomnej zmienky o obci Výrava aj inú, smutnú udalosť – práve dnes uplynulo 25 rokov, kedy sme ešte ráno slúžili liturgiu v starom chráme a na poludnie sme ho museli vypratať a presťahovať sa do náhradných priestorov. Boh nás však posilnil a pomohol nám, aby sme vybudovali tento nový Bohostánok," týmito slovami privítal v nedeľu 23. júla 2017 Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajinách a Slovenska Rastislava duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Výrava mitr. prot. Ján Novák pred miestnym chrámom Usnutia Presvätej Bohorodičky. Pozvanie na oslavy prijal i Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal. Otec Ján ich poprosil o modlitby a zaželal im, aby medzi nimi prežili tie najkrajšie duchovné chvíle.

Sv. archijerejskú liturgiu spolu s vladykami odslúžili miestny duchovný správca mitr. prot. Ján Novák,  mitr. prot. Vladislav Keretsman, mitr. prot. Alexander Jurina (Ukrajinská pravoslávna cirkev), prot. Pavol Novák a archidiakon Maxim (Durila).

Vo svojej kázni vladyka Rastislav poukázal na to, aké dôležité je nájsť v dnešnom svete Boha a vnútorný pokoj. „Ženieme sa za mnohým. Ťažko zrátať všetko to, o čom si myslíme, že nám to treba. Na čo je dobré materiálne bohatstvo a spoločenské postavenie, ak človek nie je telesne a duševne zdravý? Na čo je dobré všetko to, čo si nahromadí, ak mu to neprináša vnútorné uspokojenie?  S človekom je to jednoducho tak, že nenájde pokoj dovtedy, kým nespočinie v Bohu," zdôraznil vladyka.

V závere liturgie sa vladyka Rastislav za spoločné modlitby poďakoval vladykovi Michalovi a zaželal mu pastiersku múdrosť a otcovskú lásku pri spravovaní Pražskej pravoslávnej eparchie. Pozdravil tiež miestneho duchovného správcu mitr. prot. Jána Nováka s jeho nadchádzajúcim životným jubileom 70 rokov. „Prajem vám, aby aj ďalšie roky vášho života boli tak ako doteraz naplnené hľadaním Boha," zaželal vladyka o. Jánovi.

Pri príležitosti životného jubilea pozdravil o. Jána aj arcibiskup pražský a českých krajín vladyka Michal. Zaželal mu mnoho zdravia, šťastia a spokojnosti v službe na nive Christovej. Svoje prianie zakončil slovami proroka Izaiáša: „Tí, ktorí očakávajú Hospodina, nadobúdajú novú silu; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú" (Iz 40, 31). Následne mu za Pražskú pravoslávnu eparchiu odovzdal pamätnú medailu sv. mučeníka Gorazda, ktorého 75. výročie mučeníckej smrti si tohto roku pripomíname.

O. Ján Novák sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na slávnosti, ako aj všetky blahoželania, pozdravy a prejavy pozornosti voči svojej osobe. Obidvom vladykom odovzdal spomienkové dary, ktoré im budú pripomínať ich návštevu a slúženie vo Výrave.

Po skončení sv. archijerejskej liturgie sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo slávnostné zhromaždenie za účasti pozvaných hostí a všetkých rodákov. „Sú to krásne a nezabudnuteľné chvíle, keď sa vraciame domov, do svojho rodiska, tam, kde máme svoje korene a tých, ktorých ľúbime. Sú to vzácne, krásne okamihy šťastia, radosti, niekedy možno i smútku a žiaľu. Rodisko je miesto, ktoré nám darovalo kruh blízkych ľudí, plných lásky, priateľstva a porozumenia, ktoré nám do kolísky vložilo pocit istoty a umožnilo nám prežiť krásne detstvo," povedala vo svojom príhovore starostka obce Monika Kurťaková.

Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, gréckokatolícky prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a gréckokatolícky emeritný pražský pomocný biskup Mons. Ján Eugen Kočiš ako aj všetci prítomní sa následne zapísali do pamätnej knihy obce Výrava.

Po slávnostnom zápise nasledoval obed. Popoludní oslavy pokračovali bohatým kultúrnym programom.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty