Prešovská pravoslávna eparchia

Oslava monastierskeho sviatku v Komárne

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 13. júla 2019 veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce Komárno oslávili monastiersky sviatok na počesť Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlacherne. Tento rok však boli oslavy sviatku výnimočné, nakoľko sa prišli podeliť o duchovnú radosť aj vzácni hostia. Zavítal k nám metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav a na jeho pozvanie hosť zo sesterskej Srbskej pravoslávnej cirkvi, budimský biskup Lukián zo Szentendre v Maďarsku so sprievodom.

Pravoslávnu cirkevnú obec Komárno spájajú so Srbskom jej pohnuté dejiny. Založili ju srbskí pravoslávni veriaci v r. 1511 počas tzv. Sťahovania Srbov v 16. stor. pod útlakom Turkov. V 17. storočí tu dokonca sídlil najvyšší predstaviteľ Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Arsenije III. (Čarnojević). Počas totalitného režimu bol chrám a ostatný cirkevný majetok zoštátnený a z chrámu sa stalo múzeum. S veľkým prispením nebohého vladyku Tichona, emeritného biskupa komárňanského, sa podarilo chrám a cirkevný majetok vrátiť pod správu našej miestnej Cirkvi.

Oboch vladykov sme privítali starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Duchovný správca miestnej cirkevnej obce jerej Mgr. Miroslav Krutský vladykov privítal v komárňanskom chráme, ktorý je pravdepodobne najstarším murovaným pravoslávnym chrámom na Slovensku. Sv. archijerejskú liturgiu spolu s vladykami slúžili: osobný tajomník budimského biskupa jeromonach Varnava (Kneževič), dekan západoslovenskeho arcidekanátu a správca PCO Bratislava mitr. prot. Mgr. Jozef Haverčák, správca PCO Brezová pod Bradlom a Piešťany jerej Mgr. Marek Kundis, správca PCO Bánovce nad Bebravou jerej Mgr. Ján Toman, archidiakon Maxim (Durila) a dvaja srbskí diakoni. Modlitebnú atmosféru umocnili i speváci, ktorí počas sv. liturgie spievali srbskými nápevmi. 

V kázni po sv. Evanjeliu sa k prítomným prihovoril jerej Marek Kundis. Priblížil veriacim históriu sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky a poukázal na niekoľko zázrakov, ktoré Božia Matka vykonala. 

Ako je zvykom v srbských chrámoch, po sv. liturgii sa posväcuje slávsky koláč a kolivo. Pravoslávna cirkevná obec Komárno túto tradíciu nikdy neprerušila, aj napriek tomu, že väčšina jej súčasných veriacich nie je srbskej národnosti. Slávsky koláč posvätil vladyka Lukián a prekrojil ho jerom. Varnava.

V príhovore na konci sv. liturgie sa metropolita Rastislav poďakoval vladykovi Lukiánovi za návštevu a spoločné modlitby a vyjadril nádej, že toto a ďalšie budúce stretnutia budú pokračovaním dlhoročných dobrých susedských vzťahov. Keďže na sobotu 13. júla 2019 pripadla pamiatka Zboru dvanástich apoštolov, hosťovi zo Srbskej pravoslávnej cirkvi venoval ikonu Tajomnej večere, na ktorej sú apoštoli vyobrazení. Vladyka Lukián vyslovil poďakovanie za milé a srdečné prijatie ako aj za spoločné stretnutie okolo jedného Christovho kalicha, ktoré vydáva svedectvo o tom, že sme jedna, svätá, soborná a apoštolská Cirkev. Metropolitovi Rastislavovi podaroval ikonu učeníka sv. Sávu Srbského sv. Arsenija Sremca zdôrazniac, že sv. Sáva – prvý srbský arcibiskup – sa pred mníšskym postrihom taktiež volal Rastko, t.j. Rastislav. Na záver sa obom vladykom za ich modlitby a požehnanie poďakoval miestny duchovný správca jerej Miroslav Krutský a v mene PCO Komárno im takisto odovzdal pamätné dary. Vladyka Lukián nakoniec pomazal prítomných posväteným olejom. 

Mgr. Ľuba Krutská, PhD.

FOTO

Zdroj: www.orthodox.sk

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty