Prešovská pravoslávna eparchia

Odhalenie a posvätenie pamätnej tabule v Sabinove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 22. novembra 2020 si s požehnaním Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce Sabinov modlitebne pripomenuli 25. výročie posvätenia chrámu Záštity Presvätej Bohorodičky.

Pri tejto príležitosti si zároveň uctili pamiatku dlhoročného duchovného správcu cirkevnej obce mitr. prot. Jána Jacoša, pod vedením ktorého bol chrám vybudovaný. Po sv. liturgii terajší duchovný správca prot. Vasyľ Kuzmyk posvätil pamätnú tabuľu venovanú o. Jánovi, ktorá je umiestnená na stene pri vstupe do chrámu. V príhovore vyzdvihol jeho skromnosť, lásku, pokoru a obetavú službu Bohu a ľuďom počas pôsobenia na tejto cirkevnej obci. Zosnulý o. Ján vždy ochotne a obetavo pomáhal každému bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. V kňazskej službe pôsobil 50 rokov, z toho 44 rokov ako duchovný správca v Sabinove. Za tento čas bol známy medzi ľuďmi nielen v Sabinove, ale aj v širšom okolí.

Na záver sa k veriacim prihovoril syn zosnulého Ján Jacoš ml., ktorý vyjadril poďakovanie prítomným za úctu, prejavenú voči o. Jánovi. Slávnosť sa uskutočnila za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR.

FOTO
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty