Prešovská pravoslávna eparchia

Nový kňaz prešovskej eparchie

Domov   >   Vyhľadávanie
15. februára 2015, v deň sviatku stretnutia Pána so Simeonom a zároveň v nedeľu o Poslednom súde sa v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského konala kňazská vysviacka. Položením rúk Jeho Blaženosti vladyku Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska ju prijal o. diakon Miroslav Humenský.

Spolu s vladykom Rastislavom slávnostnú svätú archijerejskú liturgiu slúžili duchovní otcovia – mitr. prot. Alexander Cap, mitr. prot. Michal Švajko, prot. Ladislav Kiráľ, jerej Rastislav Gerka, jerej Miroslav Pavlenko, jerodiakon Maxim (Durila) a diakon Miroslav Humenský.

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca cirkevnej obce v Kojšove prot. Ladislav Kiráľ, ktorý poukázal na dôležitosť prípravy na stretnutie s Bohom. „Dnes sme počuli slová Evanjelia, ktoré hovoria o Poslednom súde a zároveň dávajú odpoveď na to, ako sa na tento čas pripraviť a vydať svedectvo o našom živote. Každý deň, každá hodina nás k nemu približujú. Mnohí sa pýtajú, kde sa schovať, kam ujsť pred týmto Strašným súdom, ako ho nejakým spôsobom obísť. Zo slov Svätého písma však vieme veľmi dobre, že človek, aj keby išiel do hlbín morských, aj tam je ruka Hospodinova, aj keby išiel pod zem, aj tam je Boh. Preto nie je možné skryť sa pred Strašným súdom. Jedno, čo môžeme, je to, že sa na ten čas dôstojne pripravíme. Evanjelium, ktoré bolo dnes prečítané, je pokračovaním Evanjelia, v ktorom Christos hovoril apoštolom o rozdeľovaní talentov. Každý z nás dostal rôzne talenty, ktoré má zúročiť. Christos poukazuje na to, akým spôsobom je potrebné zmnožovať talenty, ktoré sme dostali. Máme nakŕmiť tých, ktorí sú hladní, napojiť tých, ktorí sú smädní, obliecť tých, ktorí sú nahí, navštíviť tých, ktorí sú chorí alebo vo väzení, aby sme im priniesli radosť. Jedine takýmto spôsobom sa môže človek pripraviť a dobre obstáť na Strašnom súde," povedal otec Ladislav v kázni. Poukázal i na význam sviatku Stretnutia Hospodinovho so Simeonom pre duchovný život veriacich.

Po Cherubínskej piesni „Íže Cheruvímy" a modlitbe vladyku Rastislava nad o. diakonom Miroslavom Humenským duchovní i prítomný ľud zvolali: „Áxios!", čo v preklade znamená „Hoden!". Následne bol novokňaz oblečený do jednotlivých častí jerejského bohoslužobného rúcha.

Na záver svätej liturgie po posvätení sviec sa k veriacim a k novorukopoloženému o. Miroslavovi prihovoril vladyka Rastislav. „Dnešný deň je dňom, kedy sa stretáva Boh s človekom, starec s Novorodencom. Teším sa, že práve v tento deň, ktorý je v našej Cirkvi zasvätený mládeži, jeden mladý človek prijíma na svoje plecia kňazský kríž, začína svoju kňazskú službu. Dovoľte mi, o. Miroslav, zaželať vám, aby vás blahodať Svätého Ducha posilnila a urobila dôstojným služobníkom strašných Christovych Tajín. Do ďalších rokov vám želám hojnosť Božieho požehnania a mnoho ľudskej trpezlivosti so samým sebou i všetkými okolo seba. Dnešný sviatok a posväcovanie sviec nám pripomína, že máme byť svetlom sveta. Preto nech vám Boh pomáha svietiť svojmu stádu čo najdlhšie a najlepšie,” povedal vladyka.

Po ňom sa Bohu, vladykovi, slúžiacim kňazom, rodine i všetkým veriacim poďakoval novokňaz o. Miroslav.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty