Prešovská pravoslávna eparchia

Nový kňaz prešovskej eparchie

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 24. mája, v deň sviatku svätých apoštolom rovných slovanských učiteľov Cyrila a Metoda, zavítal do obce Čabiny v medzilaboreckom okrese Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

V tamojšom chráme Roždestvá presvjatýja Bohoródicy odslúžil spolu s duchovnými – mitr. prot. Michalom Hrustičom, mitr. prot. Milanom Gerkom, prot. Vladimírom Spišákom, prot. Miroslavom Pirchalom, prot. Borisom Hrustičom, jer. Petrom Polakovičom, jer. Miroslavom Gubom, protodiak. Matúšom Spišákom a jerodiak. Maximom (Durilom) – svätú liturgiu, počas ktorej prijal o. diakon Jaroslav Guba svätú Tajinu kňazstva.

V kázni sa k veriacim prihovoril mitr. prot. Milan Gerka, ktorý poukázal na význam cyrilometodskej tradície pre slovanské národy, a taktiež na úlohu a poslanie kňaza pri jej zachovávaní a odovzdávaní ďalším generáciám.

Po zaspievaní „Íže Cheruvímy" a modlitbe vladyku Rastislava nad o. diakonom Jaroslavom Gubom duchovní i prítomný ľud zvolali: „Áxios!", čo v preklade znamená „Hoden!". Následne bol novokňaz postupne oblečený do jednotlivých častí bohoslužobného rúcha.
Na záver svätej liturgie sa k veriacim a zvlášť k novorukopoloženému otcovi Jaroslavovi prihovoril vladyka. „Doteraz ste boli dobrým synom svojich telesných a duchovných rodičov. Odteraz buďte dobrým duchovným otcom svojich veriacich", povedal. Poukázal na to, s akými ťažkosťami a pokušeniami sa v kňazskej službe môže stretnúť a zároveň mu zaželal, aby ich bolo čo najmenej. Spolu so všetkými prítomnými duchovnými i veriacimi mu poprial veľa síl a Božej blahodate do jeho ďalšej služby.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty