Prešovská pravoslávna eparchia

Nový duchovný správca vo Vranove nad Topľou

Domov   >   Vyhľadávanie
Nedeľa 27. septembra 2015 bola pre veriacich cirkevnej obce vo Vranove nad Topľou dňom smútku a zároveň radosti. Lúčili sa so svojim doterajším duchovným správcom a zároveň vítali nového, ktorého uviedol Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup pre-šovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

Spolu s ním slúžili sv. Liturgiu okresný arcidekan mitr. prot. Michal Švajko, duchovný správca cirkevnej obce vo Vranove nad Topľou prot. Miroslav Župina, vojenský duchovný jerej Vladimír Varga, jerej Miroslav Humenský a jerodiakon Maxim (Durila).
Kázňou sa k veriacim prihovoril o. Miroslav Humenský, ktorý poukázal na významný sviatok cirkevného roka – Vozdvižénije čestnáho Krestá Hospódňa (Vyvýšenie drahocenného Hospodinovho kríža), ktorý pripadol na tento deň. „V dnešný deň sa spájajú dve udalosti: nedeľa ako malá Pascha a pripomienka Christovho Zmŕtvychvstania, so sviatkom Vyvýšenia vzácneho Kríža. Smútok sa dnes snúbi s radosťou. Smútok, keď vidíme Christa visieť na Kríži, s radosťou z pohľadu na Jeho prázdny hrob. Je to najtragickejšia, ale zároveň i najšťastnejšia udalosť celých ľudských dejín, pretože Christos – Syn Boží tým, že sa za nás hriešnych obetoval a prijal smrť na Kríži, stal sa pre nás cestou k vzkrieseniu a večnému blaženému životu," povedal v kázni otec Miroslav.
Modlitebnú a duchovnú atmosféru svätej liturgie dotvoril zbor Katedrálneho chrámu svätého Alexandra Nevského pod vedením dirigentky Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD.

„V deň sviatku Vyvýšenia vzácneho životvorného Christovho Kríža sa chcem poďakovať za doterajšie pôsobenie v cirkevnej obci otcovi Miroslavovi Župinovi a predstaviť vám vášho nového duchovného správcu otca Miroslava Humenského, ktorý rovnako ako on pôsobí na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove," prihovoril sa na záver vladyka Rastislav. Aj on poukázal na význam kríža v živote človeka. „V dnešný deň nám Christov Kríž, ktorý máme pred očami, pripomína náš osobný pozemský kríž, ktorý by sme podľa Jeho slov, ak chceme byť Jeho učeníci, mali niesť na svojich pleciach. Pamätajme, že každý z nás nesie na svojich pleciach presne taký kríž, aký potrebuje pre svoju spásu. Chcem zaželať celej vašej cirkevnej obci, aby nezabudla na všetky pokušenia a ťažkosti, ktoré doteraz prežila, ale všetky úspechy nech vás zároveň povzbudia do ďalšej práce s novým duchovným otcom – aby ste prinášali hojné plody, ktoré vám samým poslúžia na spasenie," povedal vladyka.

Následne sa vladyka prihovoril k obidvom duchovným otcom. „Otec Miroslav, k vám ako doterajšiemu správcovi by som sa chcel obrátiť najskôr. Chcem sa vám poďakovať za osem rokov Vášho pôsobenia v tejto cirkevnej obci. Ako učiteľ na bohosloveckej fakulte poznáte kresťanskú číselnú symboliku. Sedem je číslo plnosti a osem je číslo nového začiatku. Ôsmy rok pôsobenia v tejto cirkevnej obci sa pre vás stal rokom istého bilancovania svojej doterajšej činnosti a zároveň rokom nového začiatku na ďalších cirkevných obciach, kam vás povolala potreba Cirkvi. Chcem sa vám za všetko, čo ste na Božiu slávu a pre úžitok vám zvereného stáda spravili z celého srdca poďakovať a zaželať vám, aby ste aj na novom mieste, kde budete pôsobiť, boli rovnako dobrým, láskavým a starostlivým duchovným otcom svojim duchovným deťom," povedal vladyka doterajšiemu duchovnému správcovi cirkevnej obce otcovi Miroslavovi Župinovi.

Vladyka sa tiež poďakoval mátuške Lenke Župinovej za jej prínos pre cirkevnú obec i za to, akú oporu pre svojho manžela pri nesení jeho kňazského kríža predstavuje.

Rovnako láskavé otcovské slová venoval vladyka i novému duchovnému správcovi. „Vám, otec Miroslav, ktorý v dnešný deň ešte len beriete na svoje plecia kríž kňazskej služby, keďže doposiaľ ste nespravovali ešte ani jednu cirkevnú obec, želám mnoho Božej múdrosti, ktoré budete potrebovať, aby ste dokázali dobre viesť zverené vám stádo a spoločne s ním kráčať do Nebeského Kráľovstva. Želám vám, aby ste sa nenechali znechutiť prípadnými ťažkosťami a pokušeniami, ale aby ste ich znášali s láskou podobnou láske Christovej," zaželal vladyka novému duchovnému správcovi cirkevnej obce otcovi Miroslavovi Humenskému.

Po príhovore vladyku sa mu otec Miroslav Župina poďakoval za jeho slová a na pamiatku návštevy cirkevnej obce mu daroval drevený kríž. Rovnako sa poďakoval i okresnému arcidekanovi otcovi Michalovi Švajkovi za dôveru a pomoc pri spravovaní spomínanej cirkevnej obce.

Vladykovi a duchovným otcom sa poďakovali i veriaci, ktorí ich obdarovali kvetmi a odchádzajúcemu duchovnému správcovi odovzdali dar. Po skončení sv. Liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty