Prešovská pravoslávna eparchia

Nový duchovný správca v Čabinách

Domov   >   Vyhľadávanie
Nedeľa 16. augusta 2015 bola pre veriacich z obce Čabiny smutným a zároveň radostným dňom. Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska poďakoval miestnemu duchovnému správcovi mitr. prot. Michalovi Hrustičovi za jeho doterajšie pôsobenie v tejto cirkevnej obci a zároveň uviedol do farnosti nového duchovného správcu.

Slávnostnú sv. liturgiu s vladykom Rastislavom slúžili miestny duchovný správca mitr. prot. Michal Hrustič, jerej Miroslav Guba, jerej Jaroslav Guba a jerodiakon Maxim (Durila).

„Táto nedeľa je 11. nedeľou po Zoslaní Svätého Ducha. V dnešný deň si zároveň pripomíname pamiatku prepodobných Isaakija, Dalmáta a Fausta, ako aj Antonija Rímskeho a ďalších svätých nášho cirkevného kalendára. Pre vás, drahí Čabinčania, však zostane tento deň v pamäti najmä preto, že sa v ňom chcem poďakovať za viac než 40 rokov duchovenskej služby vášmu doterajšiemu duchovnému správcovi o. Michalovi a uviesť a ustanoviť vášho nového duchovného otca jer. Miroslava," povedal vo svojom príhovore po skončení svätej liturgie vladyka Rastislav.

Otcovi Michalovi sa poďakoval za jeho dlhoročnú duchovenskú činnosť. „Otec Michal, ťažko sa hľadajú slová, ktorými by sa dalo poďakovať za vaše polstoročné státie pred prestolom Božím. Z toho 44 rokov ste prežili v Čabinách. Nie jednu generáciu ste vychovali. Mnohých z tých, ktorí spolu s vami viedli duchovný zápas, ste už odprevadili na druhý svet. Za toto všetko, ako hovorí apoštol Pavol, máte „pripravený veniec spravodlivosti" (2 Tim 4, 8) v Božom Kráľovstve. Do ďalších rokov vášho života vám od Hospodina želám mnoho duchovných a telesných síl. Chcem sa vám poďakovať za modlitby za tých ľudí, ktorí prichádzali, prichádzajú a ja viem, že i budú prichádzať za vami a naďalej prosiť o pomoc a príhovor pred prestolom Najvyššieho. Nech Hospodin Boh požehnáva vašu rodinu podľa tela, ale i túto duchovnú rodinu, čabinské cirkevné spoločenstvo, ktoré by som chcel zveriť vášmu pokračovateľovi, otcovi Miroslavovi, ktorý bude dúfam dôstojne pokračovať v tej brázde, ktorú ste vyorali, v tom diele, ktoré ste započali. Vám, otec Miroslav, želám, aby ste dobre odolávali všetkým pokušeniam, ktoré vás ako mladého kňaza určite postretnú. Nie je taký človek, ktorý by nebol pokúšaný a o kňazovi to platí stonásobne. Budete to mať ťažké, lebo dnešná doba je síce bohatá materiálne, ale veľmi chudobná duchovne," povedal v príhovore vladyka Rastislav a zaželal otcovi Miroslavovi veľa duchovných i telesných síl, trpezlivosti, pokory a hlavne lásky k tým, ktorí k nemu budú prichádzať so svojimi problémami.

Po príhovore vladyku mu otec Michal poďakoval za jeho otcovské slová. Zároveň sa obrátil k veriacim, ktorým poďakoval za spoločne prežité roky. „Prosím vás, aby ste to, čo som vás učil, prosil, hovoril a napomínal, aby ste nielen počúvali, ale vo svojom živote tak i robili. Rovnako počúvajte i otca Miroslava, lebo on nehovorí svoje slová, ale Slovo Božie. Preto je treba, aby ste ho počúvali, ale dôležitejšie je, aby ste napĺňali jeho slová. Prichádza doba Antikrista – zlá a nešťastná doba. Jeho vyslanci sú už medzi ľuďmi, ktorých sa usilujú chytrým spôsobom odvrátiť od Boha. Buďte preto opatrní na každom mieste, vo všetkom, čo robíte. Ešte raz vám ďakujem za všetko a prepáčte mi, ak som niekomu z vás za tie roky ublížil. Nikdy som to neurobil úmyselne," povedal vo svojom príhovore o. Michal Hrustič.

O. Michal bude jedným z duchovných cirkevnej obce v Medzilaborciach.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty