Prešovská pravoslávna eparchia

Návšteva metropolitu vo Vyšnom Mirošove

Domov   >   Vyhľadávanie
16. novembra 2014 navštívil pravoslávnu cirkevnú obec vo Vyšnom Mirošove Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Ako prví privítali vladyku deti s kvetmi a básničkami a zaslúžilý dlhoročný kurátor – najstarší žijúci muž vo Vyšnom Mirošove – p. Ján Bochnovič chlebom a soľou.

Metropolita Rastislav navštívil PCO Vyšný Mirošov pri príležitosti chrámového sviatku sv. Kozmu a Damiána. Sv. archijerejská Liturgia sa niesla v slávnostnom duchu, sprevádzaná nádherným spevom mátušky Mileny Klebanovej a veriacich. Bohoslužba z teologického hľadiska predstavuje okúsenie nebeského Kráľovstva už v terajšom živote. Podobná harmónia, aká vládne medzi anjelmi na nebi, by mala panovať i medzi ľuďmi, slúžiacimi Bohu na zemi.

Celú atmosféru umocnila poučná kázeň prot. Mgr. Jána Pajkoša a príhovor metropolitu Rastislava k veriacim na záver sv. Liturgie. V ňom vladyka všetkých povzbudil do aktívnej práce pre duchovné blaho a požehnaný život ľudského pokolenia.

Veriaci ako prejav úcty a radosti zo vzácnej návštevy darovali metropolitovi kríž na žehnanie, vyrobený z tzv. kiromastichu – zmesi včelieho vosku a ladanu. Pritom mu správca farnosti prot. Mgr. Alexander Kleban zaželal, aby slúžil svojej pastve rovnako usilovne a odhodlane ako včela. Poprial mu, aby tak ako sv. Otcovia pravoslávnej Cirkvi - Vasiľ Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy či Nikolaj Myrský – ktorých nástupcom sa stal, zberal ako včela zberá z rôznych kvetov sladký nektár – myšlienky zo sv. Písma, životov svätých a posvätnej Tradície pravoslávnej Cirkvi – a pretváral ich na sladký a uzdravujúci med poučných slov a činov, vnášajúcich nádej do nášho častokrát ťažko skúšaného pozemského života.

Na záver liturgického zhromaždenia sa konal sprievod okolo chrámu, na konci ktorého metropolita Rastislav všetkým zaželal, aby sa tu v zdraví mohli všetci opäť o rok stretnúť.

Po sv. Liturgii sa vladyka Rastislav presunul s hosťami do 80-ročnej farskej budovy, kde si prezrel priestory, nachádzajúce sa v správe PCO Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov a Hutka, a následne požehnal predložené pohostenie.

Na mnóhaja líta, vladýko!

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty