Prešovská pravoslávna eparchia

Narečénije archimandritu Isichija (Rogiča) za biskupa moháčskeho, vikárneho biskupa báčskej eparchie

Domov   >   Vyhľadávanie
V predvečer 4. nedele po Päťdesiatnici, 10/23 júna 2018 sa v Katedrálnom chráme sv. Juraja v Novom Sade uskutočnil obrad narečénija archimandritu Isichija (Rogiča) za biskupa moháčskeho, vikárneho biskupa báčskej eparchie.

Obrad narečénija viedol srbský patriarcha Irinej. Prítomní boli metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, biskup rosošanský a ostrogošský Andrej, metropolita záhrebsko-ľubľanský Porfírij, arcibiskup pražský a českých krajín Michal, biskupi – sremský Vasiľ, budimský Lukián, banátsky Nikanor, vranský Pachomij, šumadijský Jovan, zvorničsko-tuzlanský Fótij, valjevský Milutin, hornjo-karlovačský Gerasim, bichačsko-petrovačský Sergej, timočský Ilarion, nišský Arsenij, dalmatinský Nikodim, osečsko-poľský a baraňský Cheruvim, brehalničský Mark, moravičský Antonij, báčsky Irinej a archimandrita Isichij, zvolený biskup moháčsky.

Prítomní boli i archimandriti: Dimitrij, zvolený biskup zachumsko-hercegovinský, Prokopij z Antiochijského patriarchátu, Metod, igumen athoského monastiera Chilandár, Sáva, igumen monastiera Vysoké Dečany, Ilarion, igumen monastiera Draganica, Tichon, igumen monastiera Studenica, Kozma, igumen monastiera Bukovo, ako aj archimandrita Daniel zo záhrebsko-ľubľanskej metropólie.

Spieval chór Sväto-Archanjelského Koviľského monastiera a študenti Školy cirkevného spevu prep. Jána Damaskina pod vedením jerodiakona Jeroteja.

Archimandrita Isichij prijal rozhodnutie Svätého archijerejského snemu Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý ho na svojom tohtoročnom riadnom zasadnutí zvolil za biskupa moháčskeho. „Vzhľadom na to, že Svätý archijerejský snem Srbskej pravoslávnej cirkvi rozhodol, že som dôstojný takejto služby, ďakujem, prijímam a neodporujem," povedal novonarečený biskup moháčsky, ktorý potom odslúžil večernú bohoslužbu.

Na riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v Belehrade v dňoch 29. apríla - 10. mája 2018 Svätý archijerejský snem Srbskej pravoslávnej cirkvi zvolil archimandritu Isichija, námestníka Sväto-Archanjelského monastiera v Kovili za vikárneho biskupa báčskej eparchie s titulom biskup moháčsky.

Zdroj: Наречење архимандрита Исихија (Рогића) за Епископа мохачког, викара Епископа бачког

FOTO

VIDEO

Наречење Епископа мохачког г-дина Исихија (Рогића)

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty