Prešovská pravoslávna eparchia

Najvyšší náboženskí predstavitelia sa stretli s predsedom vlády SR

Domov   >   Vyhľadávanie
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne sa v pondelok 4. marca 2019 stal dejiskom historicky druhého stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Zúčastnil sa na ňom aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) zastúpili štyria arcibiskupi, piati biskupi a členovia sekretariátu KBS.

Stretnutie na tému "Cirkev a štát" sa začalo ekumenickou modlitbou. Takmer 50 zástupcov cirkví a náboženských spoločností privítal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a predseda Ekumenickej rady cirkvi Miloš Klátik. Nasledovalo vystúpenie a diskusia s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim. Hovorili spolu o viacerých témach, ktoré sa týkajú vzájomného vzťahu cirkvi a štátu.

V programe nasledovali tri prednášky. O postavení cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku SR hovoril prof. Ján Svák. O tom, ako zabezpečiť dôstojnosť ľudskej osoby v právnom systéme SR Patrik Daniška. Záverečná prednáška patrila Jane Michaličkovej zo Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska, hovorila o tzv. genderovej ideológii v aktuálnych politikách Európskej únie. V závere predstavitelia kresťanských cirkví prijali spoločné vyhlásenie.

PLNÉ ZNENIE vyhlásenia je TU

Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cirkvi česko-slovenskej husitskej a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

Stretnutie na najvyššej pracovnej úrovni nadväzuje na sériu viacerých pracovných rokovaní najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

Pripravila ho Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví na Slovensku.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190304015
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty