Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolitovi Rastislavovi bola udelená zlatá medaila Prešovskej univerzity v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V pondelok 24. apríla 2023 sa pri príležitosti Dňa učiteľov na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie. V súčinnosti s jednotlivými fakultami rektor univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelil zamestnancom univerzity a viacerým ďalším osobnostiam bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú a výskumnú činnosť, ako aj prínos pre rozvoj univerzity.

„Chcem sa vám úprimne a srdečne poďakovať za všetko, čo ste počas uplynulého roka, a nielen počas neho, priniesli pre rozvoj univerzity, za vašu prácu pre univerzitu, vďaka ktorej môže napredovať. Ďakujem nielen tým, ktorí si preberú medaily, ale vám všetkým," uviedol rektor Peter.

Zlatú medailu za spoluprácu a významný prínos pre rozvoj PBF PU v Prešove si z rúk rektora univerzity Petra Kónyu prevzal i Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia činnosti univerzity, nakoľko súčasné vedenie univerzity má za sebou štyri roky svojho funkčného obdobia. Rektor prítomných hostí informoval o tom, čím žila univerzita v uplynulom roku a v rámci odpočtu za minulý rok sa dotkol aj výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, priblížil významné investičné aktivity univerzity a nechýbali ani informácie o náraste počtu študentov za uplynulé obdobie.

V rámci oficiálneho zasadnutia, na ktorom sa v Študentskom domove a jedálni PU zúčastnilo takmer 200 zamestnancov a hostí, prebehol aj krátky hudobný program pod taktovkou univerzitných umeleckých telies.
Zdroj: www.unipo.sk / Foto: Roman Kazimír
Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty