Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav zablahoželal predsedovi Konferencie biskupov Slovenska

Domov   >   Vyhľadávanie
V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Šaštíne – Strážach uskutočnilo 91. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Plénum na zasadnutí zvolilo predsedu KBS na nasledujúce obdobie štyroch rokov. Stal sa ním bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Za podpredsedu biskupi zvolili košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Členmi Stálej rady KBS budú Mons. Ján Orosch a Mons. Viliam Judák.

Pri príležitosti opätovného zvolenia a zároveň životného jubilea 60. rokov Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav pozdravil bratislavského arcibiskupa - metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského blahoprajným listom:


Naše číslo 159/2018     Prešov, 23. november 2018

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita
Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku
predseda Konferencie biskupov Slovenska


Vaša Excelencia,

S úprimnou radosťou a vďakou Bohu za Jeho Prozreteľnosť sme prijali správu o Vašom opätovnom zvolení za predsedu Konferencie biskupov Slovenska na 91. plenárnom zasadnutí KBS 21. novembra 2018 v Šaštíne.

Vaše znovuzvolenie vnímame ako významné ocenenie Vášho doterajšieho pôsobenia na poste predsedu KBS Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Zároveň ho považujeme za garanciu rozvoja dobrých ekumenických snáh a budovania dobrých vzťahov medzi jednotlivými kresťanskými konfesiami na Slovensku v blízkej budúcnosti.

Preto mi dovoľte pri príležitosti Vášho znovuzvolenia na post predsedu KBS, ako aj pri príležitosti vzácneho životného jubilea – nedávnych šesťdesiatin – v mene Pravoslávnej cirkvi na Slovensku i svojom aj takýmto spôsobom popriať Vám pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, Jeho pomoc a požehnanie – na mnoho dobrých rokov!


† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

Zdroj: www.tkkbs.sk / Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty