Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav vo Fričke

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 5. októbra 2014 zavítal do malebnej obce Frička v bardejovskom okrese Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bola posviacka nástenných ikon.

Na svätej archijerejskej liturgii počas malého vchodu vladyka uviedol o. Vasiľa do hodnosti protojereja. Pomodlil sa nad ním ustanovujúcu modlitbu, po ktorej duchovenstvo a národ trikrát zvolali: „Axios – hoden!".

Kázňou sa k veriacim prihovoril duchovný správca cirkevnej obce v Kurove prot. Andrej Nikulin. Rozobral v nej príbeh, o ktorom sa hovorilo v Evanjeliu – stretnutie ženy Kanaánky s Christom. „Spočiatku sa nám zdá až neuveriteľné, že Christos na prosbu tejto ženy o uzdravenie jej dcéry odpovedá: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho psom" (Mt 15, 26)". Celý príbeh sa však končí šťastne a dcéra dosahuje vytúžené uzdravenie, kvô-li ktorému prišla za Christom jej matka. Základným motívom tohto príbehu je neodbytnosť ženy Kanaánky voči Christovi, Ktorý skúša jej vieru a pokoru a zdanlivo sa ju pokúša odbiť či odradiť" uviedol v kázni otec Andrej.

Poukázal tiež na význam ikon v chráme a vzťah veriacich so svätými. „Svätí, ktorí sú vyobrazení na ikonách, nie sú pre nás cudzincami, čo žili pred sto, dvesto či viac rokmi. So svätými nás spája hlboké duchovné príbuzenstvo. Ak sa nám podarí dostať do raja, budeme spolu s nimi oslavovať Boha, budeme sa spolu s nimi modliť. Oni sa už teraz na nás tešia. Už teraz sa modlia a čakajú na stretnutie s nami. Očakávajú od nás, že tento telesný život premeníme na duchovný, že zmeníme spôsob svojho myslenia. Ak sa tu na zemi budeme pripravovať na stretnutie s nimi, nebudú pre nás cudzí či neznámi, naopak – stanú sa našimi duchovnými známymi," povedal.

Na záver sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. „Napriek tomu, že ste malé stádo, ďakujem Bohu, že vám pomohol dokonať toto nádherné dielo. Chrám vo Fričke je malý, podobne ako mnohé ďalšie naše chrámy, ale cítiť v nich veľké duchovné teplo. Želám vám z celého srdca, aby ste sa stali hodnými stáť pred Božím trónom v jednom zástupe spolu so všetkými svätými, ktorí sú vyobrazení na týchto ikonách," uviedol.

Následne odovzdal viacerým veriacim a dobrodincom ďakovné hramoty za ich ochotu priložiť ruku k tomuto veľkému dielu.

Po ňom sa k všetkým prítomným prihovoril duchovný správca cirkevnej obce prot. Vasiľ Svyda, ktorá sa poďakoval Bohu, že s Jeho pomocou sa im podarilo dokončiť opravu chrámu a rozpis nástenných ikon. Poďakoval sa i vladykovi za to, že medzi nich zavítal a v mene všetkých veriacich mu podaroval ikonu archanjela Michala, ktorý je zároveň i patrónom chrámu.

Poďakoval sa tiež duchovným otcom – mitr. prot. Jánovi Lakatovi, mitr. prot. Jurajovi Jurovi, mitr. prot. Jánovi Ignácovi, ktorý vo Fričke pôsobil viac ako 30 rokov, jeho synom prot. Vladimírovi Ignácovi a prot. Rastislavovi Ignácovi, prot. Andrejovi Nikulinovi, jerejovi Ondrejovi Semancovi a diakonovi Jurajovi Durilovi. Rovnako sa poďakoval i členom chrámového zboru sv. Serafíma Sarovského z Bardejova, ktorí doprevádzali svätú liturgiu svojim spevom.

Vyslovil tiež poďakovanie tým, ktorí sa pričinili o nádherný rozpis chrámu vo Fričke, a to ikonopiscom - duchovnému otcovi prot. Jánovi Pajkošovi a bratovi Vasiľovi Lakatovi zo Svidníka.

Poďakoval sa i všetkým dobrodincom, ktorí boli nápomocní pri oprave chrámu, ako i samotnom rozpise nástenných ikon. „Vedzte, že na každej liturgii, ktorá sa bude slúžiť v tomto chráme, budeme pamätať na dobrodincov, ktorí sa pričinili o skrášlenie domu Božieho," dodal.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty