Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Ruskej Volovej

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 5. júla 2015 zavítal do Ruskej Volovej neďaleko ukrajinských hraníc Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bola oslava chrámového sviatku Narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Pred vstupom do chrámu vladyku, duchovných otcov, ako i veriacich privítal miestny duchovný správca prot. Ján Biloruský, ktorý všetkým zaželal, aby sa v chráme cítili ako na svätej hore Athoskej, aby prežívali duchovnú radosť, ktorá nám bola daná cez svätého Jána Krstiteľa. Následne požiadal vladyku o požehnanie. „Ruská Volová, aj keď sa možno zdá, že je, ako sa vraví, Pánu Bohu za chrbtom, nie, nie je. Je pred Jeho tvárou, pred Jeho trónom," povedal pred vstupom do chrámu vladyka Rastislav, ktorý sa zároveň poďakoval duchovnému správcovi za pozvanie a vyjadril radosť z návštevy tejto cirkevnej obce.

Slávnostnú svätú liturgiu s vladykom slúžili arcidekan pre okresy Humenné a Snina prot. Igor Kerekanič, dekan a duchovný správca cirkevnej obce v Ubli mitr. prot. Juraj Sičák, duchovný správca cirkevnej obce v Ladomírove mitr. prot. Mikuláš Petrovka, duchovný správca cirkevnej obce v Stakčíne mitr. prot. Ján Gliganič, duchovný správca cirkevnej obce v Pichnom Marián Kovaľ, duchovný správca cirkevnej obce v Michajlove Ľuboš Omaska, miestny duchovný správca cirkevnej obce v Ruskej Volovej prot. Ján Biloruský a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa k veriacim vladyka Rastislav, ktorý priblížil život svätého Jána Krstiteľa. „Ján prišiel ako Christov Predtéča, ako ten, ktorý pred niekým beží. V minulosti bolo zvykom, že keď mal niekam prísť kráľ, vždy pred sebou posielal poslov, ktorí bežali a oznamovali ľuďom, že prichádza kráľ: „Pripravte všetko, čo je potrebné na jeho privítanie!" Práve preto nazývame svätého Jána Krstiteľa Predchodcom. Kráčal pred Christom, kázal a stále znova a znova vyzýval: „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo!" Prišiel Christos, Ktorý vravel to isté: „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo!" Prečo to opakoval? Aby sme si pamätali, že do konca vekov, kým bude tento svet existovať tak ako existuje, kým nenastane druhý Christov príchod, že dovtedy všetci máme čas na pokánie. Každý, od toho najmenšieho po tých najvyššie postavených, ak svoj život nesmeruje k pokániu, ak dennodenne neuvažuje, či robí tak, ako chce Boh, či žije tak, ako chce On, ak nedrží svoje srdce v poníženosti a pokore, aj to málo dobrého, čo možno spraví, otrávi svojou namyslenosťou. Na to by sme mali pamätať," povedal vladyka v kázni.

Na záver svätej liturgie sa duchovný správca prot. Ján Biloruský poďakoval vladykovi, duchovným otcom, ako i veriacim z okolia, ktorí prišli na oslavu chrámového sviatku. Takisto sa poďakoval i miestnym veriacim z Ruskej Volovej, ktorí pripravili chrám a pričinili sa o dôstojnú oslavu sviatku. Po jeho slovách vladyka odovzdal ďakovnú hramotu starostke obce Ruská Volová pani Eve Turbákovej a ikony presvätej Bohorodičky viacerým veriacim cirkevnej obce.

Po skončení svätej liturgie bola odslúžená večerňa a následne sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty