Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Runine

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 12. októbra 2014 zavítal do Runiny, malebnej obce neďaleko poľských a ukrajinských hraníc, Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bola oslava chrámového sviatku Pokrova presvätej Bohorodičky.

Slávnostnú svätú liturgiu s ním slúžili miestny arcidekan a duchovný správca cirkevnej obce v Snine prot. Igor Kerekanič, duchovný správca cirkevných obcí Zboj a Nová Sedlica prot. Mikuláš Rusič, duchovný správca cirkevnej obce v Starej Ľubovni prot. Ján Kuzan, miestny duchovný správca prot. Boris Hrustič a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa počas svätej liturgie k veriacim prihovoril vladyka Rastislav, ktorý poukázal na význam sviatku Pokrova presvätej Bohorodičky. „Dodnes si pripomíname udalosť, ktorá sa stala pred stovkami rokov vo Vlachernskom chráme v Carihrade, do dnešného dňa spomíname na to, ako presvätá Bohorodička rozprestrela Svoj závoj ako pokrov – záštitu nad modliacim sa ľudom. Myslíte si však, že sa to nedeje aj dnes, tu a teraz? Deje sa to aj dnes – tu a teraz, keď sa stretávame na počesť jej sviatku. Nemôžeme to uvidieť telesnými očami, a keďže sme duchovne slepí, tak ani týmto spôsobom, ale môžeme to pocítiť vo svojom srdci," uviedol. „Keďže sme kresťania, mali by sme sa presvätej Bohorodičke odvďačiť tak, že budeme žiť spôsobom, ktorým nebudeme zarmucovať a zraňovať Jej Syna. To bude pre Ňu ako Christovu Matku najväčšia radosť," povedal tiež v kázni vladyka.

Na záver veriacim zaželal, aby žili medzi sebou v láske. „V ľudských očiach ste možno malou obcou, avšak v očiach Božích to môže byť ináč. Želám vám, aby ste najmä v rodinách mali medzi sebou opravdivú kresťanskú lásku," uviedol. Zároveň ich poprosil o modlitby a poďakoval sa im za láskavé prijatie. Potom požehnal všetkých prítomných v chráme ako i celú obec.

Po skončení svätej liturgie sa duchovný správca prot. Boris Hrustič poďakoval vladykovi, duchovným otcom, veriacim zo širokého okolia, ktorí prišli s procesiami, ako i domácim veriacim za to, že každý svojou mierou prispel k dôstojnej oslave chrámového sviatku. Vladykovi Rastislavovi odovzdal v mene všetkých veriacich ikonu Presvätej Bohorodičky, za ktorú sa mu vladyka poďakoval. „Želám vám, otec Boris, aby cez vás ešte mnoho rokov Božia blahodať zostupovala na stádo, ktoré vám bolo zverené. Ako človek môžete mať mnoho hriechov, vášní a nedostatkov, ktorým sa nikto z nás nevyhne, ale ako kňaz ste zaodetý veľkou blahodaťou. Tak štedro, ako ste Božiu blahodať dostali, tak štedro ju aj rozdávajte."

Po skončení svätej liturgie bola odslúžená večerňa a následne sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty