Prešovská pravoslávna eparchia

Posviacka v Nižnom Mirošove

Domov   >   Vyhľadávanie
Dňa 20.07.2014 navštívil pravoslávnych veriacich v Nižnom Mirošove Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvodom jeho návštevy bolo posvätenie ikonografického rozpisu (vymaľovaného ikonami priamo na steny chrámu), ako aj stretnutie s miestnymi veriacimi. Po slávnostnom privítaní sa konalo posvätenie, po ktorom metropolita Rastislav slúžil archijerejskú svätú liturgiu spolu s duchovnými - prot. Mgr. Tomášom Paraničom, prot. Mgr. Jánom Pajkošom a miestnym správcom PCO Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov a Hutka - Mgr. Alexandrom Klebanom.

V tento slávnostný deň, bol miestnemu správcovi farnosti pri príležitosti okrúhleho životného jubilea udelený titul protojereja. Bohuznáma rodina z  Nižného Mirošova podarovala na túto príležitosť do chrámu nové kňažské rúcho (rizy) a veriaci PCO Nižný Mirošov darovali svojmu duchovnému otcovi nádherný protojerejský zlatý kríž, ako symbol hodnosti do ktorej bol ustanovený, ale aj ako prejav náklonnosti a podpory do jeho ďalšej duchovnej činnosti.

Poučnou kázňou inšpirovanou životom svätého Akákia, ktorého si v tento deň Cirkev pripomínala, sa k veriacim prihovoril sám metropolita Rastislav. Po ukončení archijerejskej svätej lirurgie sa konali príhovory, v ktorých miestny duchovný správca prot. Mgr. Alexander Kleban poďakoval členom kurátorského zboru, veriacim a všetkým sponzorom za ich pomoc pri skrášlení Božieho chrámu. Mnohé rodiny takto získali za svojich nebeskými ochrancov (patrónov) - svätých - na zhotovenie ikon, ktorých prispeli. Takýmto spôsobom i pomerne malá cirkevná obec mohla zrealizovať tak nádherné dielo, ktoré bude príkladom vzájomnej kresťanskej spolupatričnosti a lásky k Bohu i pre ďalšie generácie.

Vladyka Rastislav vyslovil osobitné poďakovanie mátuške Klebanovej za vedenie liturgického spevu na cirkevných obciach, čím takto prekrásne umocňuje modlitebnú atmosféru v chráme, rovnako ako aj za jej aktívnu účasť na každodennom živote farnosti. 

Všetkým prítomným na záver poďakoval za nádherne prežité modlitebné okamihy uprostred srdečných ľudí. Na pamiatku si odniesol vyobrazenie pravoslávneho chrámu v Nižnom Mirošove a erbu obce, v podobe ručne zhotovenej drevorezby (technikou vypaľovania) v podaní ľudového umelca z nášho Podduklianskeho  regiónu. 

Po duchovnom podujatí prišiel čas i na posilnenie tela a srdečné zakončenie slávnostného dňa pri pohostení v miestnom kultúrnom dome. Zúčastnili sa na ňom všetci, ktorí prispeli s spoločnému dielu, takže stoly boli obsadené po dĺžke celej sály. 
Na tento slávnostný deň budeme mnohí v dobrom spomínať.

                                                                                                                                                                                       Veriaci PCO Nižný Mirošov

Fotogaléria k článku
Zdroj: Mgr. Alexander Kleban

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty