Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Medzilaborciach

Domov   >   Vyhľadávanie
V sobotu 5. júla v deň sviatku svätého kniežaťa Rastislava navštívil Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska mesto Medzilaborce. V tamojšom chráme svätého Ducha odslúžil spolu s duchovnými medzilaboreckého arcidekanátu slávnostnú svätú liturgiu.

Kázeň počas nej predniesol duchovný správca cirkevných obcí v Nižnej a Vyšnej Jablonke prot. Ján Kosť. Veriacim priblížil život svätého Rastislava, kniežaťa moravského, a svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. „Základný dôvod, prečo máme v úcte svätého Rastislava a svätých Cyrila a Metoda, je ten, že nám dali možnosť spásy, možnosť večného života. Pretože len ten, kto bude poznať Boha tak, ako ho zjavil Iisus Christos vo Svätom Písme, len ten, kto Ho bude mať v úcte ako Boha v Trojici, len ten, kto bude prijímať Jeho presväté Telo a prečistú Krv, len ten bude mať život večný," povedal.

Po svätej liturgii sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. Poďakoval sa otcovi Jánovi Kosťovi za nádhernú kázeň, ktorá by mala otriasť našou duchovnou ľahostajnosťou. „Všetci by sme si mali uvedomiť, ako ďaleko stojíme od príkladu svätého Rastislava," povedal. „Akú vieru a dobré srdce musel mať svätý Rastislav, keď ho Hospodin uznal za hodného trpieť za Jeho meno! Celá naša generácia je niekde úplne inde. Najväčším neduhom súčasnosti je pohodlnosť. Tá sa rozšírila v cirkvi i mimo nej. Nielenže nie sme ochotní kvôli Bohu nič vytrpieť – my nie sme ochotní kvôli Nemu ani len prísť do chrámu. Napriek tomu alebo práve preto nech nám bude svätý Rastislav do neba volajúcou výčitkou toho, ako sa dá pre Boha a s Bohom žiť," povedal vladyka. Svätý Rastislav by mal byť podľa neho príkladom nielen pre vladárov, ale i všetkých tých, ktorým bolo zverené duchovné stádo.

V tento sviatočný deň duchovní otcovia ako i veriaci pozdravili vladyku s dňom jeho Anjela.

Fotogaléria k článku
Zdroj fotografií: www.facebook.com/pco.medzilaborce
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty