Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Medveďom

Domov   >   Vyhľadávanie
V obci Medvedie (okr. Svidník) sa nachádza drevený chrám sv. veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho. Bol postavený v roku 1903. Istý veriaci sa ho rozhodol zachrániť a tak ho celý opláštil plechom. Aj keď to nevyzeralo veľmi pekne, pomohlo to, aby sa chrám zachoval a nechátral. Po dvadsiatich rokoch od jeho opláštenia sa ho miestni veriaci rozhodli kompletne zrekonštruovať. Opravu sa im podarilo tento rok dokončiť. Zároveň si pripomenuli 80. rokov od jeho posvätenia. Pri tejto príležitosti tam v piatok 22. augusta 2014 Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska spolu s miestnym duchovným správcom jer. Mariánom Dercom odslúžili svätú liturgiu.

Po skončení svätej liturgie sa vladyka prihovoril k otcovi Mariánovi ako i miestnym veriacim. „Drahí moji, máte tu veľkú blahodať, ostatky svätých mučeníkov, ktoré ste mi ukázali a ktoré boli ešte za predchádzajúceho duchovného správcu otca Alexandra objavené pod prestolom. Z tohto chrámu priam dýcha starobylosť a cítiť to, že už osemdesiat rokov sa v ňom ľudia modlia. Keď prídete do nového chrámu, nikdy to nie je také ako v chráme, do ktorého prichádzajú ľudia sto, dvesto či tristo rokov.

"Otec Marián, napriek svojmu mladému veku máte stareckú lásku voči stádu, ktoré vám bolo zverené. Takúto lásku už dnes nie je často vidieť. Zhromažďujete okolo seba mladých, pre ktorých robíte tábory, venujete sa i starým. Prečo to hovorím? Dnešná doba je bohatá materiálne, ale je strašne chudobná duchovne. Chvála Bohu nežijeme v hmotnej núdzi, ale trpíme hladom po duchovnom, láskavom, dobrom slove, po pohladení. Z rodín sa vytráca láska a úcta, svornosť a spolupatričnosť. Rodičia nechávajú svoje deti v detských domovoch a deti zasa nechávajú svojich rodičov v domovoch dôchodcov. Medzi kresťanmi by to však nemalo byť takto. Preto sa veľmi teším, že vidím medzi vami pravú kresťanskú lásku, ktorá sa z chrámu šíri do rodín. Želám vám, aby tento vzácny dar lásky, ktorú medzi sebou máte, nikdy nezmizol," povedal vladyka.

Na záver udelil jednej z veriacich – pani Márii Červákovej - pri príležitosti jej životného jubilea 80. rokov ďakovnú hramotu, ktorú prevzal jej syn. Nakoľko jej zdravotné ťažkosti nedovoľujú navštevovať chrám, vladyka ju po svätej liturgii osobne pozdravil u nej doma.

Po vladykovi sa prihovoril miestny duchovný správca otec Marián, ktorý sa poďakoval vladykovi za jeho návštevu a modlitby.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty