Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Kurove

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 3. augusta navštívil Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska cirkevnú obec v Kurove (okres Bardejov). Bola to jeho prvá návšteva tejto cirkevnej obce.
Svätú liturgiu s ním slúžili miestny duchovný správca jer. Andrej Nikulin a duchovný správca cirkevnej obce vo Varadke prot. Peter Savčák.

Počas malého vchodu vladyka uviedol o. Andreja do hodnosti protojereja. Pred samotnou modlitbou ustanovenia vladyka poukázal na život sv. proroka Ezechiela, ktorého sviatok pripadol na túto nedeľu. „Keď ho Hospodin posielal za vyvoleným izraelským národom, ktorý od Neho odpadol, povedal mu, že ho nebudú prijímať, budú sa mu posmievať, vyhrážať, ba dokonca sa ho pokúsia zabiť. Napriek tomu mal však ká-zať a ničoho sa nebáť. „Pretože ak sa niekto kvôli tvojim slovám obráti, budeš mať za to odmenu. Ak však niekto kvôli tvojmu mlčaniu zahynie, jeho dušu budem vyžadovať z tvojich rúk," povedal mu Hospodin. Aj vy, otec Andrej, ste počas svojho doterajšieho pôsobenia ako láskavý a starostlivý otec dokázali nielen chváliť a hladiť, ale i varovať a napomínať. Nech vám toto vyznamenanie poslúži k ešte väčšej pokore a láske, akú ste mali doposiaľ. Vyššia cirkevná hodnosť znamená viac povinností a zodpovednosti. Preto Vám zo srdca želám Božie požehna-nie a Jeho pomoc," povedal vo svojom príhovore vladyka Rastislav. Následne sa nad otcom pomodlil ustanovujúcu modlitbu, po ktorej duchovenstvo a národ trikrát zvolali: „Axios – hoden!".

Po prečítaní Evanjelia sa kázňou k veriacim prihovoril prot. Peter Savčák. Tento deň je podľa neho slávnostný napriek tomu, že otec Andrej po sláve netúžil. „Boh dal tak, že na jeho 40. narodeniny sa tu zišla plnosť Cirkvi. Máme tu biskupa, máme tu kňazov, máme tu diakona, všetky cirkevné hodnosti na jednej liturgii. Je to najkrajšie, čo môže byť, najplnšia liturgia. Otec Andrej bol spokojný so strieborným krížom, po posviacke nástenných ikon mu dal vladyka právo nosenia zlatého kríža. Prednedávnom mi volali veriaci z Kurova s tým, že by chceli otcovi kúpiť zlatý kríž. Veľmi som sa tomu telefonátu potešil, lebo bol dôkazom toho, že je pre nich zlatým kňazom. Hovorím to preto, aby sme sa nikdy sami neusilovali o nejakú česť pre seba. Daj Bože, aby nám boli príkladom presvätá Bohorodička i ostatní svätí, ktorých oslávil Boh a aj po ich smrti sa po celom svete šíri ich sláva," povedal. Zároveň poukázal na najkrajší dar, ktorý mohli všetci prítomní vrátane otca Andreja dostať, a to svätú liturgiu. „Slovo liturgia v preklade znamená spoločné dielo. Znamená to, že ju slúžime spolu s anjelmi, archanjelmi i všetkými svätými, z ktorých máte zopár vyobrazených i tu na nástenných ikonách. Spolu s nami slúži i Sám Hospodin Iisus Christos. Nič nemôže byť krajšie," vysvetlil.

Po skončení svätej liturgie sa k veriacim a obzvlášť k o. Andrejovi opäť prihovoril vladyka, ktorý ho pozdravil s výročím 40. rokov pozemského života, ako i 12. rokov od jeho chirotónie. „Želám Vám i Vašim veriacim, aby ste vždy mali medzi sebou lásku a porozumenie. Vy otcovskú lásku a oni synovskú poslušnosť," povedal vladyka Rastislav.

Na záver sa o. Andrej poďakoval vladykovi a rovnako i otcovi Petrovi za ich návštevu a modlitby. Poukázal na to, že ide o prvú návštevu metropolitu v histórii obce. Veriaci o. Andrejovi podarovali k jeho životnému jubileu zlatý kríž.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty