Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Kojšove

Domov   >   Vyhľadávanie
30. júla 2017 na sviatok sv. otcov Šiestich všeobecných snemov sa v Pravoslávnej cirkevnej obci Kojšov uskutočnila slávnostná archijerejská sv. liturgia. Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav vyjadril úprimnú vďaku správcovi cirkevnej obce prot. Ladislavovi Kiraľovi za jeho 35-ročnú kňazskú a dušpastiersku činnosť a pri príležitosti tohto jubilea ho vyznamenal právom nosenia mitry. Spolu s vladykom Rastislavom sv. liturgiu slúžili aj hostia - prot. Nikolaj Popov z Pravoslávnej cirkevnej obce Ostrava a jer. Miroslav Humenský z Pravoslávnej cirkevnej obce Vranov nad Topľou.

Rovnako ako otec Miroslav vo svojej kázni, tak aj Jeho Blaženosť metropolita Rastislav vo svojom príhovore po sv. liturgii vyzvali prítomných, aby sa zo všetkých síl snažili uchrániť dedičstvo sv. solúnskych bratov a našich vierozvestcov Cyrila a Metoda a pridržiavali sa učenia sv. Otcov, ktoré je pilierom pravoslávnej viery. Nepriateľ ľudského rodu sa už od počiatku sveta všemožne snaží o rozbroje medzi ľuďmi, a tak tomu bude až do posledných dní dejín sveta. Dôkazom jeho pôsobenia je i dianie a pokusy o rozkol v našej miestnej Cirkvi, alebo napr. cirkevný rozkol a bratovražedná vojna na Ukrajine, ako aj mnohé ďalšie cirkevné rozkoly či vojnové konflikty alebo politické napätie vo svete. Osobný boj s diablom sa týka každého z nás, ktorí sme pri sv. Tajine Krstu dostali blahodať sv. Ducha, a je úplne jedno, či je niekto klerik alebo radový veriaci. Pretože Hospodin Boh sa nedíva na to, či je človek chudobný alebo bohatý, vysokopostavený alebo z prostého ľudu – neberie ohľad na to, čo má človek na sebe, ale všíma si to, čo má človek v sebe – vo svojom srdci.

Po týchto slovách sa Jeho Blaženosť metropolita Rastislav opäť obrátil k o. Ladislavovi a poprial mu, aby mu bola ľahkou mitra – pripomienka Christovej tŕňovej koruny, ktorou bol vyznamenaný, a aby zvládol zdarne ešte prinajmenšom ďalších 35 rokov jerejskej služby na Božiu slávu a duchovný úžitok veriacich, ktorí mu boli zverení.

O. Ladislav s dojatím vyslovil svoju úprimnú vďaku za vyznamenanie a zaspomínal si na dobu, kedy ako mladý začínajúci duchovný vzhliadal ku skúseným duchovným otcom, ktorých šediny zdobila mitra. Na to, ako ho medzi seba srdečne prijali ako seberovného, nepovyšujúc sa a podporujúc ho v jeho začiatkoch. Dnes má na hlave mitru aj on a naplňuje ho to pokorou, a zároveň cíti záväzok a motiváciu k ďalšej duchovnej práci, napredovaniu a zveľaďovaniu cirkevných obcí, na ktorých pôsobí. O. Ladislav vyslovil poďakovanie aj veriacim z Kojšova a Gelnice, pretože toto vyznamenanie patrí aj im, za ich modlitby, prácu, štedrosť a podporu.

K jeho slovám sa pripojil aj prot. Nikolaj Popov, srdečne ďakujúc za možnosť slúžiť sv. liturgiu spolu s Jeho Blaženosťou metropolitom Rastislavom i oboma duchovnými otcami – o. Ladislavom a Miroslavom. O. Nikolaj srdečne pozdravil o. Ladislava s jeho krásnym jubileom, poprial mu mnoho duchovných i telesných síl, a pre podporu duchovného života veriacich jeho cirkevných obcí – Kojšova i Gelnice – mu podaroval ostatky sv. Filareta, moskovského metropolitu. Následne o. prot. Ladislav spolu s miestnymi veriacimi pozvali všetkých hostí na bohaté občerstvenie pred miestnym chrámom, kde v družnej atmosfére za stolom spoločne strávili príjemné chvíle pri jedle i duchovnom rozhovore.

Natalia Kiraľová

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty