Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav v Jarabine

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 24. augusta 2014 navštívil Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska cirkevnú obec v Jarabine. Archijerejskú svätú liturgiu slúžil v krásnom prostredí v kaplnke na hôrke „Háj", ktorá patrí k cirkevnej obci.

Podľa tradície je história tejto kaplnky úzko spätá s tzv. „Legnavským monastierom". Zbierka ruských historikov z roku 1843 hovorí, že uhorský kráľ Karol Róbert v roku 1323 venoval Filipovi Drugetovi ako dar kraj okolo plavečského a ľubovnianskeho zámku. Spomína sa tam aj Legnavský monastier, ktorý bol postavený z dreva a zničený Tatármi. Z tohto monastiera utiekli mnísi do Mníšku nad Popradom a odtiaľ do jarabinských hôr. Piati z nich sa usadili na skale nazývanej „Stenovačka" pri hôrke Háj. V zime slúžili za stravu a nocľah v obci Jarabina. Jedného dňa po návrate z dediny našli jedného svojho spolubrata mŕtveho pod skalou s knihou v ruke. Pochovali ho na lúčke Háj, kde neskôr postavili „kéliu – modlitebňu". Odvtedy bola táto lúčka v povedomí ľudí vnímaná ako posvätná. Jedného dňa na túto lúčku tajne zahnal svoje stádo občan Jarabiny Vasiľ Medveckij-Griniv a pri kaplnke zaspal. Mal sen – videnie Matky Božej, ktorá mu povedala, aby predal voly a na tomto mieste postavil novú kaplnku. Túto udalosť však zatajil a rozhodol sa predať voly s úmyslom, že si peniaze ponechá pre svoju potrebu. To sa mu nepodarilo, pretože voly do roka uhynuli. Vtedy sa zdôveril so svojím videním a splnil to, o čo bol presvätou Bohorodičkou požiadaný. Vykŕmil iný pár volov a po ich predaji postavil na hôrke Háj novú kaplnku. Až do súčasnosti sa v kaplnke konajú modlitebné slávnosti na sviatok Usnutia presvätej Bohorodičky s posvätením vody v studničke, ktorá sa nachádza zopár metrov od nej.

Svätú liturgiu s vladykom Rastislavom slúžili miestny duchovný správca mitr. prot. Juraj Čokina, tajomník pre pastoráciu a katechizáciu ÚPPE v Prešove prot. Ján Kuzan, duchovný správca cirkevnej obce v Bajerovciach prot. Rastislav Ignác, duchovný správca cirkevnej obce v Litmanovej jerej Vasyl Rusaňuk a jerodiakon Maxim (Durila).

Kázňou sa k veriacim prihovoril jerej Vasyl Rusaňuk, ktorý poukázal na slová Evanjelia o dôležitosti odpúšťania previnení naším blížnym. „Ak my neodpustíme hriechy našim blížnym, ani náš nebeský Otec nám neodpustí naše hriechy. Je to veľmi ťažké, ale ak nebudeme odpúšťať, nebudeme mať miesto v Božom Kráľovstve. Možno sú to ťažké slová, ale celá cesta života kresťana, na ktorú sme prizvaní, je veľmi ťažká. Ak chceme žiť podľa Evanjelia, mali by sme želať dobro svojim blížnym, aj tým, ktorí nám ubližujú. Ak budeme odpovedať na zlo zlom, budeme sa podobať pohanom. Ak budeme odpovedať dobrom, budeme sa podobať Samotnému Christovi," uviedol v kázni.

Zároveň vyjadril radosť zo stretnutia na tomto svätom mieste. „Všetci sa tešíme z tohoto krásneho miesta. Avšak často nie je všetko tak, ako chceme, aby bolo. Veľa ráz Hospodin človeka skúša, aby zistil, akú má vieru. Možno nie je taký pekný čas, ako by sme chceli, ale všetci sme dostali možnosť prísť sem a zjednotiť sa s Christom vo svätej Eucharistii. Toto miesto, kde sme priniesli svoje modlitby, sme si nevybrali my, ale vybral si ho Hospodin a Jeho presvätá Matka. Je to miesto, kde môžeme zabudnúť na všetko svetské, kde sme ďaleko od hluku sveta. Každý z nás musel niečo obetovať, aby sem prišiel. Aj keď nesvieti slnko, ale žiari v nás blahodať svätého Ducha. Ľudia navštevujú rôzne pútnické miesta, chodia sa pokloniť ostatkom svätým – pamätajme však, že pri každej svätej Liturgii je medzi nami Sám Iisus Christos," dodal.

Svätú liturgiu svojim spevom skrášlili veriaci z Jarabiny pod vedením PaedDr. Anny Derevjaníkovej, PhD.

Po skončení svätej liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. „Niekedy sa nám zdá zvláštne, prečo si Hospodin vyberá práve takéto miesta ďaleko od ľudských obydlí. Je na to viacero dôvodov, ale mne sa zdá, že ten najdôležitejší je dať nám možnosť prejaviť svoju vieru. Kým sem človek dôjde, zadýcha sa alebo zmokne, ale tým ukáže, že Bohu verí, že Ho miluje a chce Jeho požehnanie, blahodať a pomoc. Možno práve preto ľudia, ktorí sem s toľkou námahou prichádzajú a prinášajú svoje starosti, oveľa rýchlejšie ako niekde inde tu dosahujú vypočutie svojich modlitieb a zbavenie od trápení. Želám vám, aby presvätá Bohorodička, ktorej Usnutiu je táto kaplnka zasvätená, pokrývala každého z vás svojim mafóriom. Tak ako vás sprevádzala po ceste sem, tak nech vás sprevádza i po ceste domov. Nech vaše rodiny po celý rok zaštiťuje Svojou blahodaťou," povedal vo svojom príhovore vladyka Rastislav.

Zároveň sa poďakoval o. Jurajovi za to, že sa stará o toto miesto a uviedol, že vždy, keď bude môcť, veľmi rád tam opäť príde.

Na záver sa prihovoril miestny duchovný správca mitr. prot. Juraj Čokina, ktorý prítomným opísal históriu tohto svätého miesta. Následne sa poďakoval vladykovi, otcom duchovným a všetkým veriacim za ich účasť a modlitby.

Po jeho príhovore sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty