Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav udelil právo nosenia druhého kríža

Domov   >   Vyhľadávanie
V nedeľu 23. novembra 2014 zavítal do miestnej časti Medzilaboriec – Vydrane – Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Dôvo-dom jeho návštevy bol miestny chrámový sviatok sv. archanjela Michala.

Svätú liturgiu odslúžil s viacerými duchovnými medzilaboreckého arcidekanátu. Počas nej udelil niekdajšiemu správcovi cirkevných obcí v Medzilaborciach, Zbudskej Belej a Valentovciach mitr. prot. Michalovi Begovi pri príležitosti 60. výročia jerejskej chirotónie právo nosenia druhého kríža. O. Michal napriek vysokému veku v súčasnosti slúži v medzilaboreckých Domovoch sociálnych služieb. Toto vyznamenanie mu bolo udelené za jeho dlhodobý zodpovedný prístup k zabezpečovaniu liturgického, pastoračného a duchovného života veriacich na jednotlivých cirkevných obciach. „Otec Michal, mám veľkú radosť, že pri príležitosti chrámového sviatku vo Vydrani, kde v súčasnosti žijete, Vám môžem zablahoželať k významnému jerejskému jubileu a zároveň Vás pozdraviť s dňom Vášho nebeského ochrancu – sv. archanjela Michala. Počas svojho života ste niesli nejeden kríž. Želám Vám, aby pre Vás nebol ťažkým ani tento druhý kríž, právo nosiť ktorý Vám dnes bolo udelené. Nech sa pre Vás stane povzbudením do ďalšieho modlitebného jerejského života. Želám Vám, aby Vás Hospodin ešte dlhé roky aj cez tento kríž ochraňoval a hojne na Vás zosielal Svoju blahodať a požehnanie," uviedol vladyka. Následne všetci prítomní zaspievali trojnásobné: Axios - Je hoden!

Kázňou sa k veriacim prihovoril vyznamenaný mitr. prot. Michal Bega, ktorý poukázal na význam anjelov v našich životoch. „Rozmýšľam, prečo sa naši predkovia rozhodli ustanoviť tento sviatok na jeseň, keď sú dni krátke, keď je hmlisto, keď prichádzajú mrazy. Možno to bolo preto, že práve v dobách najväčších ťažkostí a temnoty spoznávali, aká veľká je Božia láska a starostlivosť o človeka. Naši predkovia dostávali od Hospodina cez svätých anjelov veľkú milosť a pomoc – a tie do dnešného dňa dostávame aj my," povedal v kázni otec Michal.

Po skončení svätej liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. Pripomenul dôležitosť anjela ochrancu v živote každého veriaceho. Zaželal všetkým prítomným, aby každého z nich ochraňovali od všetkého zlého a smerovali k dobrému. „Aby meno kresťan nebolo iba menom, ale aby sme podľa neho i žili," dodal vladyka.

Po ňom sa prihovoril duchovný správca cirkevnej obce vo Vydrani jerej Jozef Balberčák. Poďakoval sa veriacim za prípravu chrámového sviatku a zvlášť čtecovi Jánovi (Rolandovi) Gubovi za jeho pomoc. Zároveň sa poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí sa pričinili či už finančne alebo fyzicky o postavenie nového kríža pred chrámom. Vo svojom príhovore pozdravil tiež otca Michala a zaželal mu všetko dobré do ďalších rokov života.

Po pomazaní veriacich olejom sa konalo posvätenie nového kríža pred chrámom.

Fotogaléria k článku
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty