Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav slávil Kvetnú nedeľu v prešovskom Katedrálnom chráme

Domov   >   Vyhľadávanie
Slávnostnú sv. liturgiu v Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 v deň sviatku Pánovho vstupu do Jeruzalema odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s miestnymi duchovnými v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského.

Mitr. prot. Peter Kormaník vo sviatočnej kázni poukázal na jeden moment, ktorý sa v súvislosti so vstupom Spasiteľa do Jeruzalema spomína vo sv. Evanjeliu. „Mohlo by sa zdať, že Christov vstup do Jeruzalema je radostnou udalosťou v Jeho živote – veď Mu volajú na slávu, aj keď On si to neželal – no Jeho srdce je naplnené zármutkom. Tento zármutok vyjadrujú slová, ktoré vyriekol, keď sa priblížil k Jeruzalemu. Zaplakal nad ním a povedal: „Kiežby si aj ty, aspoň v tento deň, spoznal, čo ti prináša pokoj! Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti v tebe, a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nespoznal čas svojho navštívenia" (Lk 19, 41-44). Christos plače nad Jeruzalemom, lebo vie, čo s ním bude, keď sa uskutoční tajomstvo Jeho obete. Neostane z neho kameň na kameni. Dokonca i samotný chrám bude zborený, a to z jediného dôvodu – že Jeruzalem nespoznal čas návštevy samotného Božieho Syna," povedal v kázni o. Peter.

Slová, ktoré v danom čase vyslovil Christos, nie sú len proroctvom, týkajúcim sa Jeruzalema, či príbehom, ktorý si rok čo rok pripomíname a môžeme prečítať vo sv. Evanjeliu. „Sú to slová, nad ktorými by sme sa mali duchovne zamyslieť. Pretože nielen Jeruzalem sa voči Christovi zachoval nepriateľsky. Dnes dokonca i medzi „kresťanmi" sa nájdu takí, čo sa správajú voči Nemu a Jeho učeniu nepriateľsky. My sami nie sme vždy odhodlaní a pripravení na to, aby k nám Pán prišiel a prebýval spolu s nami," dodal o. Peter.

Po skončení sv. liturgie vladyka posvätil ratolesti – tzv. „bahniatka", ktoré veriaci následne rozniesli do svojich príbytkov.

„Dnešným dňom začíname svätý a Veľký týždeň Strastí nášho Pána, Boha a Spasiteľa Iisusa Christa. Sú to najsvätejšie, najvznešenejšie a najvýznamnejšie dni v cirkevnom kalendári. V závere dnešnej sv. liturgie všetkým želám, aby sme ho prežili dôstojne, v pôste, modlitbách a dobročinnosti, tak, ako sa na kresťanov patrí. V dnešnej dobe, keď prichádza prezident alebo niekto iný vysokopostavený, nestelieme mu už pod nohy palmové alebo iné ratolesti, ani svoje plášte, ale červený koberec. V Christovej dobe sa však kráľovské pocty preukazovali práve týmto spôsobom – palmovými ratolesťami a vrchnými rúchami, kladenými pod nohy. Práve takéto pocty preukázal Christovi ľud Jeruzalema, ktorý v dnešný deň volal: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!" Napriek tomu, že Pán vedel, že o niekoľko dní – v piatok pred Paschou bude ten istý ľud Jeruzalema kričať: „Ukrižuj Ho!" - napriek tomu prichádza, aby zavŕšil dielo spásy človeka. Veľkým piatkom sa nič nekončí, Veľkým piatkom sa všetko začína. Ak by Christos zostal ležať v hrobe, v dejinách celého sveta by nebolo horšej tragédie – ale On vstal z mŕtvych a začal celkom odlišnú, úplne novú kapitolu v ľudských dejinách. Christos nemusel, ale On chcel vystúpiť na Kríž, aby obetoval Svoju krv za našu spásu. Jediná kvapka jeho Bohoľudskej krvi by zmyla hriechy celého ľudstva – On ju z lásky k nám neľutoval preliať všetku. Pamätajme na Jeho lásku a preliatu Krv a odpovedzme na ne dobrým kresťanským životom. Prežime v pokání a žiali nad sebou Strastný týždeň, aby sme okúsili i opravdivé veselie a duchovnú radosť z Christovho Zmŕtvychvstania," zaželal na záver vladyka.

FOTOGALÉRIA K ČLÁNKU
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty