Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa zúčastnil zasadnutia Vedeckej rady PBF PU v Prešove

Domov   >   Vyhľadávanie
V utorok 14. novembra 2023 sa arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav zúčastnil na zasadnutí Vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorého súčasťou bola inauguračná prednášku dekana PBF doc. Štefana Pružinského, PhD. na tému: Inadequacy of some anthropomorphic ideas about God in the context of James 4:5.

„Vo väčšine moderných edícií Svätého Písma došlo k prezentovaniu takého prekladu niektorých textov Starého aj Nového Zákona, ktoré vedú k neprípustnej antropomorfnej predstave o Bohu ako žiarlivcovi. Typickým príkladom takéhoto prekladu  je Jk 4, 5. Z patristickej a zdravej modernej kresťanskej interpretácie duchovnosti však vyplýva, že Boh sám nemá a ani človeku nedáva žiadne negatívne vášne. Bohu preto nemôžeme pripisovať negatívnu vášeň žiarlivosti, ale iba pozitívnu silu zdravej horlivosti, ktorou sa môžu a majú inšpirovať veriaci kresťania," uvádza sa v abstrakte prednášky.

Jej autor následne prichádza k záveru, že z teologického, humánneho a katechetického pohľadu by sa Cirkev mala sústrediť na správne rozlišovanie zdravých a nezdravých, čiže hriešnych vášní a následne nie na umŕtvovanie vášní u ľudí, ale na ich liečenie a uzdravenie v duchu správnej interpretácie biblických textov o Bohu.

Po úspešnom obhájení inauguračnej prednášky pred Vedeckou radou Prešovskej univerzity v Prešove bude nasledovať návrh na vymenovanie profesora zo strany rektora Prešovskej univerzity v Prešove prezidentke Slovenskej republiky.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty