Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa zúčastnil rozlúčky s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom

Domov   >   Vyhľadávanie
Kardinál Ján Chryzostom Korec sa v sobotu 31. októbra 2015 symbolicky vrátil na Nitriansky hrad. Bývalého nitrianskeho biskupa pochovali v dolnej lodi katedrálneho chrámu svätého Emeráma, ako si to sám želal. Pohrebnej sv. omši a obradom uloženia do hrobu predsedal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz. Obrancu viery, vlasti a človeka si prišli poslednýkrát uctiť rodina, priatelia, známi, vysokí cirkevní predstavitelia, stovky kňazov, rehoľníkov a predstavitelia politického a spoločenského života a tisícky ľudí. Prítomní boli aj najvyšší ústavní činitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Peter Pellegrini a predseda vlády SR Robert Fico. Pohrebných obradov sa zúčastnila i delegácia Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorú tvorili Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovensku, a tajomník Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. Michal Švajko.

V kázni sa prítomným prihovoril Mons. Viliam Judák, ktorý od kardinála prevzal pred rokmi vedenie starobylej Nitrianskej diecézy. Pripomenul, že celá kardinálova ľudská, kňazská, strastiplná, pracovitá, heroická životná dráha - život na niekoľko románov – je svedectvom o tom, čím môže byť človek vo svojej slobodnej a zodpovednej voľbe aj v časoch neslobody a neľudského poníženia. "Možno ho zbaviť pozemskej slobody, ale nemožno ho, tohto človeka pevného vo viere, žijúceho v pravde, napokon k ničomu prinútiť: nemožno ho prinútiť, aby odvolal, poprel, zlyhal, či aby sa nechal svojvoľne unášať prúdom ideológie tejktorej doby."

"Tak ako v evanjeliách nachádzame množstvo paradoxov, tak sa môžeme s nimi stretnúť aj v jeho živote. Avšak vieru a pečať biskupskej konsekrácie mu nemohol nikto vziať: preto „biskup v montérkach", ako ho nazvala západná tlač, keď u nás bol pokladaný za vlastizradcu. Biskup pôsobiaci najmä medzi vysokoškolákmi a intelektuálmi, rovnako ľudsky, keď sa rozprával s babkou z posledného lazu. Zároveň bohato literárne činný," povedal biskup Judák, ktorý prečítal aj časť testamentu zosnulého kardinála Korca. Uvádza v ňom, že sa usiloval žiť, pracovať a pôsobiť v duchu viery.

Oddanosť viery sa "usiloval prejavovať životom i v nútenom civilnom živote v prenasledovaní, v továrňach, vo väzení, v postavení biskupa najprv skrytej Cirkvi, od roku 1951 do roku 1989, potom ako nitriansky diecézny biskup do roku 2005 v úrade, odvtedy ako emeritný biskup. Za svoje postoje viery vďačím povolaniu do Spoločnosti Ježišovej, ktorej duchom som sa usiloval žiť od roku 1939. Svoje presvedčenie viery som šíril apoštolátom a vkladal som ho aj do svojich početných kníh, v ktorých je vyjadrený môj duchovný testament i odkaz pre slovenský národ," píše sa ďalej v testamente kardinála Korca.

To isté je podľa zosnulého kardinála vyjadrené aj v mnohých jeho článkoch a prejavoch, ktorých písomné znenie sú uložené v jeho archíve. V testamente ďalej píše, že sa modlí za svojich príbuzných i všetkých, s ktorými v živote spolupracoval. "Modlím sa za všetkých, ktorí veria vo Všemohúceho. A modlím sa i za neveriacich a hľadajúcich... V nádeji na stretnutie s láskavým a milosrdným Pánom a na naše spoločné stretnutie s Ním, prosím o modlitby, aby som dobre dokončil svoj tunajší život v dôverujúcej viere a láske...," uvádza kardinál Korec, ktorého časť testamentu prečítal biskup Judák.

Sv. omšu, pred ktorou vystavili rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého kardinála na Námestí Jána Pavla II., koncelebrovali emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko, emeritný kolínsky arcibiskup kardinál Joachim Meisner, apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a biskup Judák. Z námestia potom rakvu s telom otca kardinála v liturgickom sprievode za zvuku zvonov preniesli do katedrály. Na jeho poslednej pozemskej ceste ho prišli sprevádzať tisícky ľudí, ktorý zaplnili areál Nitrianskeho hradu v Nitre.

Fotogaléria k článku, Zdroj: http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2015%2F10%2F31_NRPohrebJChKorec&pn=1KONDOLENČNÝ LIST

Rastislav
Arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

Naše číslo 125/2015                                                                           Prešov, 29. október 2015


Vaša Excelencia,

dovoľte, aby som Vám v mene Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť pri usnutí nitrianskeho emeritného biskupa, kardinála Jána Chryzostoma Korca.

Otec biskup Ján počas svojho života zažil kvôli nezlomnej viere v Boha v dobách komunizmu výsmech a ponižovanie, neskôr i prenasledovanie, ba i chlad väzenia. Pri pomyslení na jeho osobné hrdinstvo a obetavosť sa človeku tisnú slzy do očí. Nespočetné útrapy a protivenstvá ho nezlomili ani nenaplnili jeho srdce trpkosťou, zlobou či nenávisťou. Za každých okolností zostával pokorným, skromným a milujúcim človekom. Svoju pozornosť a lásku venoval každému.

Bol vynikajúcim teológom, filozofom, historikom, etikom a sociológom. Svedčí o tom i množstvo diel, ktoré po sebe zanechal. Skrze Christa, s Christom a v Christovi nielen slovami, ale predovšetkým osobným životom vydával svedectvo o kresťanskej viere. O tom, že bol mužom živej viery svedčí i jeho pôsobenie v kňazskom seminári, kde ako rektor odovzdával svoje skúsenosti a poznanie študentom teológie a výrazne im napomáhal v ich duchovnom raste a formácii pre budúce kňazské povolanie.

Pravoslávna cirkev na Slovensku vždy cítila podporu zo strany otca biskupa. Jeho slová i činy boli popretkávané duchom ekumenizmu a skutočnej bratskej lásky.

Nech všemohúci Boh poteší vaše zarmútené srdcia a prijme nesmrteľnú dušu otca biskupa Jána do Svojej blízkosti, kde už nieto zármutku ani stonov či bolesti, len život bez konca. Nech za svoju námahu na tomto svete, ktorú vynakladal pre Božie meno a Jeho slávu, dostane štedrú odmenu v nebeských príbytkoch!

Nech je večnou jeho pamiatka!


Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup – metropolita

predseda Konferencie biskupov Slovenska


Zdroj: Úprava: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove, zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151031003

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty