Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa stretol so zástupcami Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR

Domov   >   Vyhľadávanie
Dňa 23. septembra 2020 sa v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove (ďalej len PPE) uskutočnilo pracovné stretnutie Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava a plk. Mgr. Viktora SABA, generálny duchovný Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Tohto stretnutia sa ďalej zúčastnili mitr. prot. Mgr. Michal ŠVAJKO, tajomník PPE, jer. mjr. Mgr. Vladimír VARGA, riaditeľ Úradu EPS OS SR a Ing. Mgr. Jaroslav BALOCKÝ, kancelár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR.

Úvodom riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Varga predstavil plk. Mgr. Viktora Saba, ktorý sa funkcie Generálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR ujal dňa 1. mája 2020. Generálny duchovný sa následne poďakoval Jeho Blaženosti Rastislavovi za prijatie a informoval ho o vysokej odbornej pripravenosti a samotnej činnosti pravoslávnych vojenských duchovných, ktorí pôsobia v Ozbrojených silách SR (ďalej len OS SR). 

Plk. Mgr. Viktor Sabo chce naďalej pokračovať a zachovať kontinuitu plnenia úloh EPS v OS SR a OZ SR. Pre skvalitnenie plnenia úloh po formálnej a aj obsahovej stránke pripravuje legislatívne úpravy formou zmeny, alebo doplnenia niektorých predpisov a nariadení týkajúcich sa podmienok pôsobenia vojenských duchovných OS SR. Jeho Blaženosti Rastislavovi ponúkol spoluprácu pri vzdelávaní študentov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a seminaristov Prešovského pravoslávneho seminára formou prednáškovej činnosti a besied, ev. návštev vybraných aktivít organizovaných Ústredím EPS v OS SR a OZ SR. V neposlednom rade vladyku Rastislava informoval a osobne pozval na bohoslužobný akt Inštalácie Generálneho duchovného Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, ktorý sa uskutoční v Evanjelickom kostole a.v. v Bratislave-Petržalke dňa 26. novembra 2020.

Záverom vladyka Rastislav obdŕžal vecný dar - výtlačok Biblie, ktorej obal je vytlačený špeciálne pre potreby príslušníkov OS SR v  digitálnom maskovacom prevedení.

FOTO

jer. mjr. Mgr. Vladimír Varga
riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty