Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa stretol s rektorom Prešovskej univerzity

Domov   >   Vyhľadávanie
Vo štvrtok 2. februára 2017 sme na pôde Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na pracovnom stretnutí privítali rektora Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. a Jeho Blaženosť Rastislava, metropolitu českých krajín a Slovenska.

Bolo to prvé stretnutie podobného druhu od zvolenia profesora Kónyu za rektora PU, a vladyku Rastislava za metropolitu miestnej pravoslávnej Cirkvi. Preto okrem spomínaného pracovného charakteru malo aj širší spoločensko-kultúrny rozmer. Obaja významní predstavitelia kultúrno-spoločenského života na Slovensku sa na ňom venovali niekoľkým aktuálnym témam. Stretnutiu predovšetkým dominovala otázka ďalšieho financovania prenájmu budov fakulty a Kňazského seminára Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktoré sú vo vlastníctve Prešovskej pravoslávnej eparchie. Okrem nej sa zaoberali i otázkami vzdelávacieho procesu na fakulte, možnosťami štúdia našich študentov v zahraničí a prijímania zahraničných študentov, ako aj otázkami ďalšej spolupráce na poli vednom i spoločenskom. Veríme, že toto pracovné rokovanie nebolo v tejto zostave posledným a že práve naopak, otvorí dvere ďalším podobným pracovno-priateľským stretnutiam.

prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty