Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav sa poďakoval prof. PhDr. Márii Machalovej CSc. za jej pôsobenie na PBF PU

Domov   >   Vyhľadávanie
Metropolita Rastislav vo štvrtok 12. júla 2018 v závere sv. liturgie v deň sviatku sv. apoštolov Petra Pavla v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove udelil ďakovnú hramotu prof. PhDr. Márii Machalovej, CSc. ako prejav vďaky za jej dlhoročnú obetavú odbornú a pedagogickú činnosť, garantovanie študijného odboru sociálna práca, ako aj napomáhanie rozvoja a šírenie dobrého mena PBF PU v Prešove.

„Pani profesorka, prednedávnom ste ukončili pôsobenie na našej bohosloveckej fakulte. Z viacerých dôvodov som nemohol byť prítomný na ďakovnom molebene, ktorý bol pri tejto príležitosti odslúžený v kňazskom seminári, ale o to viac sa teším, že práve v tento deň, na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, Vám môžem aspoň takým spôsobom poďakovať za Vašu celoživotnú prácu, dielo a pôsobenie, a to nielen u nás na bohosloveckej fakulte, ale všade, na každom mieste a vo vzťahu ku všetkým ľuďom, s ktorými ste sa vo svojom živote stretli. Vždy ste sa snažili upriamovať srdcia a mysle tých, ktorí sa s Vami stretávali, k Bohu, alebo, ak boli ateisti, aspoň k morálnym princípom, ktoré by mali vo svojom živote dodržiavať. Nech sa táto hramota stane hmatateľným prejavom vďaky, ktorú nielen ja, ale celá naša pravoslávna Cirkev pociťuje voči Vám za Vaše celoživotné dielo," povedal metropolita Rastislav pri odovzdávaní ďakovnej hramoty pani prof. PhDr. Márii Machalovej, CSc.

Vedúci Katedry biblických náuk PBF PU v Prešove prof. ThDr. Alexander Cap, CSc. jej pri tejto príležitosti odovzdal ikonu Presvätej Bohorodičky.

„Je pre mňa česť byť v tejto chvíli tak vysoko poctená Vašim veľkorysým uznaním, ktoré si úprimne vážim. Sotva dokážem vyjadriť to, čo teraz cítim a prežívam. Je to hlboká vďačnosť a dojatie. Po celé roky je pre mňa požehnaním, že sa môžem osobne angažovať z pozície garantky štúdia aj inak za rozvoj a udržanie odboru sociálna práca a ďalších odborov. Neprestanem ďakovať Bohu, nášmu Pánovi, za to, že ma v pravú chvíľu povolal späť do rodného mesta Prešov, kde som od malička vyrastala, aby som odovzdala generácii študentov zo svojej osoby to najlepšie. Dostalo sa mi tej milosti, že ma Pán viedol v mojich činnostiach pre fakultu, že ma obdaroval vysokou angažovanosťou v pedagogickej i vedeckej práci a že mi daroval veľkú tvorivosť, ktorá mi dopomohla vynachádzať nové programy, písať nové knihy a publikovať nové články. Šírila som tým nevediacky – plniac si takto svoju povinnosť a svoj záväzok voči Pravoslávnej bohosloveckej fakulte – jej dobré meno na Slovensku i v zahraničí. Ďakujem za tieto dary hlavne Duchu Svätému. Môže byť človek ako ja dnes šťastnejší, než keď sa mu pedagogická a vedecká práca stane povolaním od nášho Pána? Nikde a nikdy, na žiadnom mieste som v práci nebola taká šťastná, ako som bola na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte," povedala vo svojom poďakovaní pani prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty