Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav prijal veľvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej republike

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 20. septembra 2023 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady prijal Jeho Excelenciu Vassila Petkova, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Sprevádzali ho konzulka veľvyslanectva Gabriela Primova a riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave Vania Radeva. Na stretnutí boli prítomní i riaditeľ riaditeľ Úradu PPE ER mitr. prot. Alexander Cap, CSc. a tajomník Úradu PPE ER mitr. prot. Michal Švajko.

Pán veľvyslanec v úvode stretnutia informoval metropolitu Rastislava o aktivitách Veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku. Zdôraznil, že národy Bulharska a Slovenska sú si veľmi blízke, a to nielen z historickej perspektívy, ale i v súčasnosti. Dôkazom blízkych vzťahov a vzájomnej spolupráce sú i minuloročné oslavy 50. výročia založenia Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave a na jeseň tohto roku plánované oslavy 75. výročia založenia Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva, významného národného hrdinu, básnika a revolucionára – bojovníka za slobodu Bulharska – v Bratislave.

„Veľmi si prajem, aby vzťah lásky a porozumenia a styky medzi našimi národmi pretrvávali i v budúcnosti. Majú hlboké historické korene, ktoré môžeme sledovať od čias misie vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov, ktorí odišli do Bulharska," povedal Vassil Petkov, ktorý pôsobí ako veľvyslanec na Slovensku už viac ako dva roky. Má za sebou viac ako 37 rokov diplomatickej misie v pôsobení na Ministerstve zahraničných vecí Bulharska.

Okrem iného vyzdvihol i prácu konzulky Gabriely Primovej a riaditeľky kultúrneho inštitútu Vanie Radevy a ich snahu o udržiavanie tradícií bulharskej komunity na Slovensku.

V závere stretnutia pán veľvyslanec poďakoval za prijatie a zaželal metropolitovi Rastislavovi, aby s ním bolo Božie svetlo a Boží Duch v jeho ťažkej misii a veľmi dôležitej službe.

Metropolita Rastislav poprial Jeho Excelencii veľvyslancovi Bulharskej republiky na Slovensku a jeho spolupracovníkom a blízkym okrem pevného zdravia najmä ochranu a hojnosť darov Božej milosti, potrebných pre život a spásu človeka.

Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a v závere si jeho účastníci vymenili spomienkové dary.


Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty