Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav prijal účastníkov medzinárodnej liturgickej konferencie

Domov   >   Vyhľadávanie
V predvečer sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla v stredu 11. júla 2018 po veľkej večerni v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove prijal na ÚPPE ER Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav účastníkov medzinárodnej liturgickej konferencie, ktorú v Prešove zorganizovala Spoločnosť pre východné liturgie (Societas Liturgiarum Orientalium).

Po úvodnom príhovore metropolitu Rastislava a privítaní sa každý z účastníkov konferencie predstavil a priblížil oblasť svojho výskumu a vedeckého pôsobenia.

„Konferencia Spoločnosti pre východnú liturgiu obvykle nemá spoločnú tému. Stretávajú sa na nej jej členovia, ktorí sú odborníkmi v rôznych oblastiach, týkajúcich sa východných liturgií. Na konferencii sa prednášajú príspevky, týkajúce sa posledných výskumov, ktorými sa každý člen Spoločnosti zaoberá. Témy príspevkov sú rôzne – liturgická hudba, dejiny liturgie, rozbory rôznych rukopisných textov, nové nálezy starých rukopisov a ich opis, otázky typika a rôznych bohoslužieb. Niektoré príspevky sa týkali dokonca vplyvu  rozličných teologických prúdov na vývoj jednotlivých východných liturgií," povedal o konferencii prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD., ktorý je zároveň riaditeľom vedecko-výskumného pracoviska Trnavskej univerzity v Trnave – Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach.

Prítomní s vladykom diskutovali o otázkach liturgickej tradície, kresťanských bohoslužieb a byzantskej hudby. Na otázku jedného z účastníkov stretnutia – čo považuje naša miestna Cirkev za najväčšiu výzvu v súčasnosti – metropolita Rastislav odpovedal, že je to s najväčšou pravdepodobnosťou zachovanie prijatej tradície a jej odovzdanie ďalšiemu pokoleniu.

„Život ľudskej spoločnosti sa v súčasnosti tak rýchlo a dynamicky mení, že asi najväčšou výzvou pre kresťanov dneška je zachovanie prijatej cirkevnej tradície v pravom zmysle tohto slova a jej odovzdanie nasledujúcim generáciám. Zachovanie a odovzdanie Ducha a všetkého toho, čo sme prijali od samotného Christa prostredníctvom Jeho apoštolov," povedal vladyka Rastislav.

Spoločnosť pre východné liturgie (Societas Liturgiarum Orientalium) je nadnárodná vedecká spoločnosť, združujúca vedcov a výskumníkov z celého sveta, ktorí sa zaoberajú výskumom východných liturgií. Táto spoločnosť organizuje každé dva roky medzinárodnú vedeckú konferenciu, na ktorej zúčastnení prezentujú výsledky svojich výskumov.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty