Prešovská pravoslávna eparchia

Metropolita Rastislav prijal bývalých prezidentov Ukrajiny a Slovenska

Domov   >   Vyhľadávanie
V stredu 30. mája 2018 sa Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v Prešove stretol s bývalými prezidentmi Ukrajiny Leonidom Kravčukom a Leonidom Kučmom, ktorých sprevádzali bývalý prezident Slovenskej repub-liky Rudolf Schuster, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Muška a honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Obický.


Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Úradu PPE ER v Prešove, sa zúčastnili i riaditeľ úradu prof. ThDr. Alexander Cap, CSc., tajomník pre pastoráciu a katechizáciu prot. Mgr. Ing. Ján Kuzan a osobný tajomník vladyku archidiakon Maxim (Durila).

Bývalí prezidenti Ukrajiny sa zaujímali o život Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Veľká časť rozhovoru bola venovaná i dejinám a súčasnému pôsobeniu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ako aj zložitej spoločensko-cirkevnej situácii na Ukrajine. Prezidenti tlmočili metropolitovi Rastislavovi svoju osobnú túžbu, ktorá je podľa nich i túžbou „dvanástich miliónov pravoslávnych veriacich na Ukrajine", aby bola zriadená samostatná Ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev.

Metropolita Rastislav vo svojej reakcii zdôraznil, že akékoľvek vmiešavanie sa predstaviteľov štátnej moci do cirkevných otázok je neprípustné v demokratickej spoločnosti. Rozkol spôsobený ľudským egoizmom môže byť uzdravený len cez pokánie a návrat do Cirkvi. Pred udelením autokefality musia byť splnené isté predpoklady a pri jej udeľovaní zachované určité postupy. Nová autokefalita musí byť výsledkom celopravoslávneho konsenzu. V závere stretnutia vyjadril nádej, že zložitá cirkevná situácia na Ukrajine bude rozriešená kánonicky tak, aby nezhoršila už aj tak napätú spoločensko-politickú atmosféru.

Hostia si po stretnutí s metropolitom Rastislavom sprevádzaní riaditeľom Úradu PPE ER prof. ThDr. Alexandrom Capom, CSc. uctili pamiatku miliónov obetí hladomoru, ktorý začiatkom 20. storočia postihol Ukrajinu, položením venca pri pamätníku v podobe pravoslávneho kríža s nadpisom Obetiam hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932 a 1933, ktorý bol postavený pri Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v roku 2006.

Leonid Kravčuk bol od decembra 1991 do júla 1994 prvým ukrajinským prezidentom. V tom istom roku ho vo funkcii vystriedal Leonid Kučma, ktorý ako prezident Ukrajiny pôsobil do roku 2005.

Rudolf Schuster bol druhým prezidentom Slovenskej republiky v rokoch 1999 až 2004.

Jurij Muška pôsobí ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike od januára 2017.

FOTOGALÉRIA
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

<<   Návrat späť
Aktuality     |     Pravoslávna cirkev     |     Metropolita     |     Pozvánky     |     Svet     |     Na stiahnutie     |     Schematizmus     |     Kontakty